Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Sesja naukowa pt. “Tradycyjne sady i ich ochrona”

Program sesji:
1. Referat pt. “Historia i znaczenie sadów tradycyjnych dla obszarów wiejskich” – mgr Grzegorz Hodun
2. Referat pt. “Zapobieganie i ochrona ekologicznych upraw roślin sadowniczych przed szkodnikami i chorobami” – dr Barbara Bryk
3.Referat pt. “Odmiany i agrotechnika w gospodarstwach przydomowych ” – dr Elżbieta Rozpara

Po części wykładowej przewidziano panel dyskusyjny.

Zorganizowanie konferencji jest możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Zakres prowadzonych przez Instytut badań koncentruje się wokół wzrostu i owocowania roślin oraz doskonalenia technologii rozmnażania roślin sadowniczych. Zespołowi badawczemu nieobce są również badania nad poprawą jakości owoców oraz zwiększaniem produktywności upraw sadowniczych przez wdrożenie do praktyki nowych odmian.