Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Spotkania podsumowujące “Bieżuńską Jesień Wydawniczo – Literacką”

28 stycznia 2010 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność wydawniczą oraz literacką Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu).

Organizatorem spotkania był Dyrektor MWM w Sierpcu Jan Rzeszotarski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz. Publikacje poświęcone charakterystycznym bieżuńskim miejscom, materiały o charakterze wspomnieniowym i recenzje – to tylko niektóre spośród tekstów, które ujrzały światło dzienne w minionym roku.

Podobne spotkania obyły się już w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Pomysł zorganizowania tego typu spotkań narodził się dzięki notce prasowej sprzed lat, mówiącej o „Warszawskiej Jesieni Poezji”, w której brał udział Stefan Gołębiowski – patron Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Wzmianka ta zainspirowała twórców spotkania do tego typu działalności.

Gości zebranych na spotkaniu pt.„Bieżuńskiej Jesieni Wydawniczo-Literackiej” w MWM w Sierpcu powitał Dyrektor MWM w Sierpcu. Przybliżył obecny stan Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz plany na przyszłość. Najistotniejszym zamierzeniem jest z całą pewnością poprawienie stanu budynków muzealnych, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym.

Następnie głos zabrał kierownik MMM w Bieżuniu – Jerzy Piotrowski, który przedstawił wieloletnie, bo sięgające aż XVIII wieku tradycje pisarstwa w Bieżuniu. Poinformował zebranych, iż MMM w Bieżuniu posiada w zbiorach wiele publikacji sprzed lat, np.: „Zbiór praw sądowych” z II poł. XVIII w. przedstawiające prawa rządzące ówczesną Rzeczypospolitą. Nie mogło zabraknąć przypomnienia dzieł Stefana Gołębiowskiego – znakomitego tłumacza twórczości Horacego, działacza społecznego, autora licznych tomów poezji i prozy, który przyczynił się do przywrócenia praw miejskich Bieżuniowi.

Kolejno pod lupę Jerzego Piotrowskiego trafili: Stanisław Dyksiński oraz prof. Jan Śniedzianowski. Spotkanie poświęcone zostało jednak przede wszystkim promocji następujących publikacji: „Sześć wieków Bieżunia” cz. II Miejsca, pod red. A.K.F. Wołosza „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 23”, „Księga Pamięci Żydów Bieżuńskich” pod red. A.K.F. Wołosza, „Księga pamięci Żydów Żuromińskich” pod red. A.K.F. Wołosza, oraz „Powiatowe Warsztaty Fotograficzne dla Dzieci i Młodzieży – Bieżuń 2007-2008-2009”. Każda z publikacji jest efektem pracy intelektualnej wielu osób. Szczególnie numer 23 „Bieżuńskich Zeszytów Historycznych” skupiający kilkanaście prac o charakterze historycznym, wspomnieniowym oraz recenzyjnym. Część zamieszczonych w tym zbiorze prac omawiali obecni na spotkaniu autorzy: Zbigniew Rzeszutko, Wiktor Mieszkowski orz Jerzy Piotrowski. Wzbogacone prezentacją multimedialną refleksje zaciekawiły zebranych słuchaczy. Wiele wątpliwości wywołała „Księga Pamięci Żydów Bieżuńskich” . Ich rozwiania podjął się sam autor – A.K.F. Wołosz, który rzeczowo i cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Księga skupia teksty przetłumaczone z języka hebrajskiego, co więcej – pisane przez osoby o różnym pochodzeniu i wykształceniu. Teksty w oryginale były bardzo niejednolite, obok pięknych językowo i składniowo występowały też chropowate i niespójne. Sztuką jest już sama znajomość języka hebrajskiego, a dodatkowym utrudnieniem były w tym wypadku różnego rodzaju problemy leksykalne i niejasności występujące w tekstach.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Nauczycielskiego z Bieżunia. Zebrani goście usłyszeli znane kolędy, jak również nowe aranżacje utworów „Góralu, czy Ci nie żal”, czy „Ale to już było”. Nie zabrakło również recytacji wybranych fragmentów wydanych publikacji w wykonaniu dzieci i młodzieży z koła teatralnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

Jak zapewnił Dyrektor MWM w Sierpcu – podobne spotkania o różnej tematyce będą organizowane skansenie częściej.