Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI „SKANSEN W WIOSENNYM SŁOŃCU”

O tym, jak ważne jest uczestnictwo w plenerach malarskich w rozwoju artystycznym doskonale wiedzą wszyscy artyści malarze – zarówno zawodowi, jak i nieprofesjonalni. Dlatego właśnie w sierpniu 2009 roku w sierpeckim skansenie odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pod hasłem „Maksymalnie artystycznie” w ramach Spotkań ze Sztuką. Plener stanowił niebywałą okazję do kształcenia zmysłu obserwacji, wyczulenia na nastrój i piękno krajobrazu, a jego uczestnikami byli dyplomowani, profesjonalni artyści malarze i architekci – członkowie organizacji twórczych z Polski i spoza granic naszego kraju, m. in. Kongregacji Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Warszawie. Poprzez tworzone na terenie skansenu prace malarskie ukazali piękno rodzimej ziemi, a utrwalone na płótnie efekty ich pracy zostaną zaprezentowane w sierpeckim ratuszu w ramach wystawy „Skansen malowany słońcem” Sierpeckie Lato 2009. Przeświadczenie o potrzebie ukazywania piękna każdej z pór roku w skansenie towarzyszyło idei kontynuowania plenerów malarskich na terenie skansenu. Zatem przed nami kolejny – tym razem wiosenny plener.

DANE ORGANIZACYJNE:

ORGANIZATOR
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Dyrektor Jan Rzeszotarski

PATRONAT SPOŁECZNY
Kongregacja Przemysłowo Handlowa – Prezes Jan Rakowski

PATRONAT KULTURALNY
Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa – Prezes Jan Różnowicz

KOMISARZE PLENERU
Kurator Artystyczny – Ewa Dołgań Piotrowska
Komisarz Organizacyjny w miejscu – v-dyr. Bogusława Trojanowska
Komisarz Organizacyjny – Marek Madej

MIEJSCE I TERMIN PLENERU
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Skansen
Termin: 21 marzec (niedziela) – 01 kwiecień (piątek) 2010 r.
Uczestnicy: dyplomowani, profesjonalni artyści malarze, członkowie organizacji kulturalnych i artystycznych

CEL PLENERU
- Utrwalanie oraz dokumentowanie w twórczości malarskiej, artystycznej ludowej, tradycyjnej wiejskiej architektury zabytkowej, historycznej pł-zach. Mazowsza, szczególnie budynków architektury wiejskiej znajdującej się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- Wzbogacanie substancji malarskiej regionu, szczególnie MWM w Sierpcu poprzez tworzenie nowych, współczesnych, wartościowych dzieł sztuki, obrazów olejnych, akwareli, akryli, gwaszy, tempery itp.
- Promocja turystyczna, kulturalna, społeczna regionu, szczególnie MWM w Sierpcu, poprzez sztukę, kulturę
- Integracja społeczno-kulturalna uczestników pleneru, artystów z różnych regionów Polski z działaczami, przedstawicielami regionalnego środowiska ludzi kultury, artystami
- Spotkania uczestników pleneru, artystów z młodymi adeptami i miłośnikami sztuki: dziećmi, młodzieżą uzdolnioną plastycznie
- Promocja wartości ekologicznych, przyrodniczych poprzez sztukę, kulturę
- Prezentacja dorobku kultury materialnej i duchowej regionu po zakończeniu pleneru we własnych środowiskach społecznych, towarzyskich, zawodowych, artystycznych
- Poznawanie przez uczestników pleneru zwyczajów, tradycji ludowej wsi płn-zach. Mazowsza

TEMATYKA PLENERU
- Architektura i krajobraz przyrodniczy MWM w Sierpcu
- Architektura i krajobraz przyrodniczy Sierpca oraz regionu
- Dokumentowanie artystyczne obrzędów , tradycji ludowej regionu (Niedziela Palmowa w skansenie, tematyka własna).

Lista uczestników pleneru
1.Ewa Dołgań Piotrowska – Warszawa
2.Elżbieta Szarejko – Warszawa
3. Krzysztof Steciński – Kraków
4. Stanisław Stoń – Warszawa
5. Piotr Komincz – Polska/Litwa
6. Grażyna Skwierawska – Wrocław
7. Tomasz Awdziejczyk – Warszawa
8.Wanda Hansen – Warszawa
9. Krystyna Urbanowicz-Dudek – Łódź
10.Irena Wodzinowska – Łódź
11.Marek Madej – Warszawa
12.Andrzej Wiśniewski – Łódź