Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – RELACJA

1 czerwca, w Dzień Dziecka , tradycyjnie już w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystaw podsumowujących, zorganizowane przez bieżuńską placówkę, konkursy plastyczne pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) oraz „Polska i Brazylia – bliższe niż  się nam wydaje”, połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.

Uroczystość oprócz dzieci z bieżuńskich szkół zaszczycili również: pełniąca tego dnia funkcję Starosty Żuromińskiego Oliwia Kujawa, asystent Janusz Welenc (na co dzień Starosta Żuromiński), Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżuniu Barbara Dobrowolska, dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Bieżuniu Marek Cimochowski, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieżuniu Maria Rudzińska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, radni powiatowi Zbigniew Włocki i Bernard Jabłoński, rodzice, wychowawcy, opiekunowie plastyczni dzieci, dziadkowie, a także przedstawiciele prasy regionalnej Tygodnika Ciechanowskiego, Kuriera Żuromińskiego i Extra Nasze 7 Dni Żuromin.

Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół Jury i poinformował zebranych o wynikach jego pracy.

Komisja w składzie:

  1. Jerzy Piotrowski – przewodniczący
  2. Izabela Kubińska – sekretarz
  3. Urszula Piotrowska – członek
  4. Lucyna Grabowska – członek

w dniu 24 maja 2012 r. dokonała oceny spełnienia przez uczestników konkursu plastycznego pn. „Moja Przygoda w Muzeum”(eliminacje wstępne) wymagań określonych w jego regulaminie, a także oceniła 60 nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych:

- kat. I – 5-9 lat – 22 prace,

- kat. II – 10-12 lat – 15 prac,

- kat. III – 13-19 lat – 23 prace.

Ze względu na wyrównany poziom prac plastycznych komisja postanowiła przyznać dwie nagrody III w kat. 10-12 lat.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

 

Kategoria 5-9 lat:

I miejsce – Julia Lipska, Żuromińskie Centrum Kultury;

II miejsce – Michał Moskal, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

III miejsce – Karolina Jaroszewska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

Wyróżnienie – Gabriela Koźbiał, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach.

 

Kategoria 10-12 lat:

I miejsce – Adam Kajetaniak, Żuromińskie Centrum Kultury;

II miejsce – Natalia Lewandowska, Żuromińskie Centrum Kultury;

III miejsce ex aequo – Gabriela Ostrowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

                               – Sebastian Nadratowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

Wyróżnienie – Jakub Nadratowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu.

 

Kategoria 13-19 lat:

 I miejsce – Sylwia Bartczakowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

 II miejsce – Klaudia Wiśniewska, Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie;

III miejsce – Iza Chmielewska, Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie;

Wyróżnienie –Małgorzata Woźniakowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu.

 

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom najlepsze życzenia w dniu Ich  Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom,  ufundowane  przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieżuniu, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Zebrani poinformowani zostali również o rozstrzygnięciu kolejnego konkursu plastycznego pn.: „Polska i Brazylia bliższe niż nam się wydaje”, towarzyszącego wystawie „Polacy w Brazylii”. Wręczenie nagród jego laureatom nastąpi w drugiej połowie czerwca w ambasadzie Brazylii w Warszawie.

Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez: Market Grand Beaty i Roberta Rochoniów, Piekarnię „Perełka” Piotra Perłowskiego oraz Sklep „Delikatesy u Cybulskich” Bogdana Cybulskiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów plastycznych w roku przyszłym.

                                                                                              Jerzy Piotrowski