Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Uroczyste otwarcie Kościoła z Drążdżewa

W dniu 8 czerwca 2008 roku miało miejsce UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA Z DRĄŻDŻEWA. Centralnym punktem uroczystości była Msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Po Mszy odsłonięto tablicę pamiątkową z datą powstania i przeniesienia kościoła do Muzeum. Odsłonięcia dokonali: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz i Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. Uroczystości związane z poświęceniem i otwarciem kościoła dla zwiedzających zgromadziły licznych gości, wśród których dużą grupę stanowili mieszkańcy Drążdżewa.

Drążdżewo to niewielka miejscowość na skraju Puszczy Zielonej. Kościół został wzniesiony z drewna sosnowego i wybudowano go najprawdopodobniej w 1744 roku.

Wiele lat budynek pełnił funkcję jedynie kaplicy myśliwskiej, w której Msze celebrowano podczas specjalnych okazji.
Przez stulecia kościół był niemym świadkiem historii. Podczas Powstania Styczniowego (lata 1863-1864), które skierowane było przeciwko rosyjskiemu zaborcy, w pobliżu Drążdżewa odbyły się dwie znaczące bitwy polskich patriotów z oddziałami rosyjskimi. Zabici podczas potyczek Polacy zostali pochowani w pobliżu starej, drewnianej świątyni.
W 1911 roku Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski erygował parafię w Drążdżewie. Patronem nowopowstałej parafii został św. Izydor Oracz. Przez wiele lat kościół służył wiernym drążdżewskiej parafii. Ze względu na powiększającą się liczbę wiernych, a także na coraz gorszy stan techniczny budynku podjęto decyzję o budowie nowego, dużego, murowanego kościoła. Prace zakończono w 1997 roku. Od tego momentu drewniany budynek przestał pełnić swą funkcję.
Ochrona zabytków dawnej architektury ludowej, jak również odtwarzanie specyficznego krajobrazu mazowieckich wiosek jest priorytetem działalności Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dlatego przedsięwzięto kroki zmierzające do przejęcia przez sierpeckie muzeum osiemnastowiecznego, drewnianego kościoła z Drążdżewa. Długotrwałe starania zostały uwieńczone sukcesem. W 2007 roku drewniany kościół z Drążdżewa został przeniesiony na teren Muzeum.