Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Polska i Brazylia – bliższe niż nam się wydaje”

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Polska i Brazylia – bliższe niż nam się wydaje” odbyła się 30 czerwca 2012 r. podczas Dni Bieżunia. Konkurs przeprowadzony został przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu a towarzyszył wystawie „Polacy w Brazylii” udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwu Polsko-Brazylijskiemu.

Celem jego było m.in. pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o wydarzeniach z historii polskiej emigracji do Brazylii i życiu Polonii brazylijskiej na tle relacji między obu państwami zarówno w sferze współpracy kulturalnej i naukowej, jak również ukazanie piękna tego kraju, jego różnorodności kulturowej i przyrodniczej.

        Na wręczenie nagród i wyróżnień przybyli nie tylko laureaci wraz z opiekunami, ale także społeczność Bieżunia i zaproszeni goście. Po koncercie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu nastąpiła najważniejsza, dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastycznym, część programu. Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jerzy Piotrowski wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń Andrzejem Szymańskim wręczyli nagrody laureatom konkursu ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieżuniu, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

W Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Igor Ostrowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

II miejsce – Zuzanna Witak, Miejsko-Gminny Ośrodek w Bieżuniu;

III miejsce – Julia Pachniewska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

Wyróżnienie ex aequo

                                         – Alicja Ługowska, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu;

                                         – Paulina Lipka, Szkoła Podstawowa w Gościszce;

                                         – Paweł Stawicki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu;

                                         – Kamil Pączkowski, Samorządowe Przedszkole w Bieżuniu.

W Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Krystian Jankowski, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu;

II miejsce – Klaudia Matuszewska, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu;

III miejsce – Zofia Rutkowska, Żuromińskie Centrum Kultury;

Wyróżnienie ex aequo – Anna Bąkowska, Szkoła Podstawowa w Gościszce;

                                          – Dominik Szymański, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu.

W Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Paulina Cieślak, Zespół Szkół nr 1 w Mławie;

II miejsce – Milena Pietras i Katarzyna Klepka, Zespół Szkół nr 1 w Mławie;

III miejsce – Piotr Muras, Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku;

Wyróżnienie ex aequo – Justyna Gowin, Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej;

                          – Emilia Kuczmaja Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

 

                Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Izabela Kubińska

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu