Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Muzeum Wsi Mazowieckiej wyróżnione tytułem „Rzetelna instytucja”

 

MWM w Sierpcu już po raz drugi wyróżnione zostało tytułem „Rzetelna instytucja”.
Wielka Gala, podczas której nastąpiło wręczenia certyfikatów, odbyła się 23 czerwca. W hotelu Gromada w Warszawie pojawiło się tego wieczoru ponad 500 osób, a wśród nich wielu znamienitych gości.

 

Była to już II edycji programu „Rzetelni w biznesie”, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i osób kierujących się w swojej działalności najwyższymi normami etycznymi, godnych zaufania i wywiązujące się ze wszystkich swoich zobowiązań zarówno wobec klientów i kontrahentów, jak i swoich pracowników. Tylko podmioty wyróżniające się wysokim poziomemoferowanych usług, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, za cel nadrzędny mając respektowanie norm etycznych mogły otrzymać certyfikat. Wyróżnieni są liderami swoich regionów doskonale wyczuwającymi potrzeby rynku i kształtującymi swoją ofertę w taki sposób, by jak najlepiej je wypełnić. Potrafią pozyskiwać fundusze strukturalne i wykorzystywać je doskonale. Wciąż inwestują w rozwój poprzez innowacje. Nagroda „Rzetelni w biznesie” ma promować laureatów i stawiać ich za wzór dla innych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wyróżnia się na tle inny instytucji kulturalnych Mazowsza. Od początku swojej działalności służy zachowaniu od zapomnienia zabytków polskiej kultury materialnej i duchowej. Jest przy tym firmą nowoczesną, kształtowaną przez najlepszych specjalistów. Mimo wielu problemów, z jakimi musi się zmagać na co dzień wciąż się rozwija, poszerzając swoją ofertę. Jest perłą ma mapie polskiej kultury. Nigdzie indziej folklor i tradycja nie splatają się tak doskonale z nowoczesnością. Muzeum za cel nadrzędny stawia sobie odwzorowanie obyczajów i realiów życia dawnej wsi mazowieckiej. Najlepszym miernikiem efektywności tych działań jest wciąż wzrastająca ilość zwiedzających skansen i ich opinie na jego temat. Nie może więc dziwić fakt, że zostało wyróżnione najwyższym, bo europejskim certyfikatem „Rzetelna instytucja”. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu stało się już swego rodzaju wizytówką regionu tak w kraju, jak i za granicą.

Program obejmuje cztery strategiczne obszary: przedsiębiorczości, samorządności, medycyny oraz instytucji. Jego uczestnicy mogli ubiegać się o certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolskim bądź europejskim w czterech projektach: „Rzetelni w Biznesie”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” oraz „Rzetelna Instytucja”. Wyboru dokonywała specjalnie do tego celu powołana Rada Programowa, w skład której weszli wysokiej klasy specjaliści ze świata polityki, biznesu oraz przedstawiciele podmiotów sprawujących patronat nad przedsięwzięciem. Przyznane zostały również nagrody specjalne „Rzetelni dla Biznesu” dla najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Organizatorami programu „Rzetelni w biznesie” są: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting sp. z o.o. Patronem instytucjonalnym wydarzenia są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Galę otworzyli prezes Pracodawców Rzeczypospolitej, Andrzej Malinowski wraz z prezesem MZHPiH, Piotrem Skłodowskim. Gościem honorowym był Olgierd Dziekoński, podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Po uroczystym powitaniu gości odczytany został list od Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka i pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, którzy w pięknych słowach wyrazili podziw dla idei programu i wszystkim nagrodzonym życzyli kolejnych sukcesów. Gościem specjalnym był prof. Jacek Męcina, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, który został uhonorowany nagrodą specjalną „Rzetelni dla Biznesu”. Byli zebranych byli przedstawiciele władz samorządowych, środowiska medycznego, biznesu i świata polityki.

Wyróżnienie otrzymane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest niewątpliwie wielkim zaszczytem i powodem do dumy. Nagroda ta jest ukoronowaniem wielu trudów, stanowiącym dowód na to, że rzetelność, uczciwość i etyka są wciąż wartościami cenionymi w biznesie. Jest również katalizatorem do podejmowania kolejnych działań mających na celu podwyższenie standardu usług.