Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
X – te obchody Niedzieli Palmowej w skansenie

Na stałe do kalendarza imprez Muzeum wpisała się tradycja święcenia palm podczas obchodów Niedzieli Palmowej w skansenie.

Tegoroczna Niedziela Palmowa w skansenie – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała charakter szczególny – była to dziesiąta, jubileuszowa Niedziela Palmowa w skansenie.

Patronat honorowy nad obchodami objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, który wziął udział w uroczystościach.
Niedzielę Palmową w sierpeckim skansenie spędziło kilka tysięcy osób.

Od wielu lat na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy przynosimy do świątyń palmy, by je poświęcić. Centralnym punktem Niedzieli Palmowej w skansenie była więc jak co roku uroczysta msza święta połączona z poświęceniem palm i procesją. Nabożeństwo zostało odprawione w XVIII-wiecznym Kościele z Drążdżewa. Towarzyszyła mu procesja wiernych, która osiągnęła imponujące rozmiary. O oprawę muzyczną mszy świętej zadbał Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Z okazji dziesiątej, jubileuszowej Niedzieli Palmowej skansen przygotował szeroki wachlarz atrakcji. Obchody uświetniły koncerty zespołów: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz „Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu”. Nie zabrakło też akcentu związanego z Rokiem Chopinowskim – w sali konferencyjnej odbył się recital fortepianowy w wykonaniu Joanny Ławrynowicz inaugurujący obchody Roku Chopinowskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Po mazowieckich szlakach w życiu Chopina oprowadził gości skansenu film „Mazowsze Chopina:”.

W dziesięciu chałupach z przełomu XIX i XX wieku można było zwiedzać wystawę okolicznościową „Wielkanoc na Mazowszu”. Przygotowanie palm wielkanocnych, zdobienie jaj, zabawy okresu wiosennego np. krąg, huśtawka, zbijanie jajek oraz obrzędy ludowe: chodzenie z gaikiem i kogutkiem po wykupie – to tylko niektóre spośród elementów wchodzących w skład wystawy. W zagrodach można było obserwować techniki wykonywania palmy wielkanocnej i zdobienia jaj. O tym, jak kiedyś przygotowywano się do Świąt Wielkanocnych na Mazowszu można było takżę dowiedzieć się dzięki projekcjom prezentacji multimedialnych pt. ”Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu”, które odbywały się w salach multimedialnych.

Jarmark wielkanocny był doskonałą okazją do nabycia ozdób na świąteczny stół i do wielkanocnego koszyczka, a także wyrobów rękodzieła ludowego: palm, baranków, pisanek, koszyczków, a nawet ozdobnych wypieków: chałek, bułeczek, chlebów oraz placków drożdżowych.

W tradycję skansenu i Niedzieli Palmowej od dziesięciu lat wpisany jest konkurs Pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”, w ramach którego zgłaszane są palmy wykonane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe hołdujące mazowieckiej tradycji. W tym roku do konkursu zgłoszono rekordową ilość palm – ponad 100. Z okazji jubileuszu Niedzieli Palmowej w skansenie odbyło się także losowanie nagród wśród publiczności.

Regulamin konkursu “Tradycyjna palma wielkanocna”
TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA – konkurs plastyczny
Ogłoszenie konkursu: 11.02.2010r.
Termin nadsyłania prac: 25.03.2010r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 28.03.2010r.

Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców zrzeszonych (koła, stowarzyszenia) i niezrzeszonych.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Przedmiotem konkursu jest tradycyjna palma wielkanocna.

Warunki udziału:
Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej
Wykorzystanie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych

Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym terminie
Prace powinny być oznaczone tabliczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
Imię i nazwisko, adres (praca indywidualna)
Nazwa szkoły, adres, klasa (praca indywidualna lub zespołowa)
Pełna nazwa stowarzyszenia, koła (praca zespołowa)
Imię i nazwisko opiekuna (praca zespołowa i indywidualna)
Określenie regionu, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma wileńska)

Ocena prac:
1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez komisję składającą się z pracowników MWM. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem. Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 28 marca 2010 r. (Niedziela Palmowa  w skansenie.)
2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: zespołowej i indywidualnej
3. Oceny prac dokonają zwiedzający w dniu 28.03.2010 r., w godz.: 10.00 – 13.30, poprzez wypełnienie specjalnych kuponów. Komisja MWM dokona przeliczenia głosów. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce, wyróżnienie).
4. W dniu 28.03.2010 r. komisja składająca się z pracowników MWM wybierze jedną tradycyjną palmę mazowiecką, która otrzyma nagrodę specjalną (Nagroda Dyrektora MWM w Sierpcu). Kryteria oceny: dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych; estetyka wykonania.

Kryteria oceny prac:
Najładniejsza tradycyjna palma wielkanocna (nagroda publiczności) – I, II, III miejsce,
Tradycyjna palma mazowiecka (nagroda specjalna Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 28 marca 2010 r., o godz. 16.30 w skansenie. Laureaci konkursu nieobecni w dniu 28.03.2010r. oraz pozostali uczestnicy konkursu o jego wynikach zostaną poinformowani listownie.

Prace należy złożyć w terminie do 25.03.2010 r do godz. 15.00 w skansenie, u kierownika działu upowszechniania i promocji – Joanny Szewczykowskiej.

Nagrody:
W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:
      I miejsce     – 300 zł.
    II miejsce     – 150 zł.
   III miejsce     – 100 zł.
W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:
      I miejsce     – 300 zł.
    II miejsce     – 150 zł.
   III miejsce     – 100 zł.
Nagroda specjalna Dyrektora MWM w Sierpcu – 200 zł.

Kontakt:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Ul. Narutowicza 64,
09-200 Sierpc
tel. (024) 275-28-83, tel./fax (024) 275-58-20
jszewczyk@mwmskansen.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
Uwaga: ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 m.