Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Rozstrzygnięcie X edycji konkursu “TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA” w roku 2010

W dniu 28 marca 2010 roku podczas obchodów Niedzieli Palmowej w skansenie zwiedzający mogli oddać swój głos na palmy zgłoszone do konkursu. Komisja dokonała przeliczenia głosów oddanych na najładniejsze tradycyjne palmy wielkanocne w kategoriach: indywidualnej i zespołowej spośród prac uczestników zgłoszonych w X edycji konkursu plastycznego pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”. Ponadto komisja wybrała tradycyjną palmę mazowiecką, której wykonawca otrzymał nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Do konkursu zgłoszono 110 prac, w tym: 61 wykonanych indywidualnie i 43 wykonane zespołowo.

Warunkiem udziału w konkursie było:
- zdobycie informacji na temat technik wyrobu i materiałów do wykonania tradycyjnej palmy wielkanocnej
- zdobycie informacji na temat tradycyjnej palmy mazowieckiej (składniki palmy, wykonanie)
- użycie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych
- zgłoszenie palmy w terminie przewidzianym regulaminem.

Na ocenę ogólną tradycyjnej palmy mazowieckiej złożyły się następujące elementy:
- dobór odpowiednich materiałów
- wykorzystanie materiałów naturalnych
- estetyka wykonania.

O zajęciu kolejnych miejsc decydowała liczba oddanych głosów. Podczas głosowania oddano łącznie 971 głosów.
Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 300 zł.
II miejsce – 150 zł.
III miejsce – 100 zł.
Nagroda specjalna Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu: 200 zł.

W wyniku głosowania wybrane zostały prace:

W kategorii indywidualnej:
I miejsce – 89 głosów – Justyna Baranowska – kl. V a Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym ( palma nr 48)
II miejsce – 84 głosy – Izabela Metkowska – kl. VI d Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie (palma nr 41) 84 GŁOSY
III miejsce – 51 głosów – Jakub Kasperowski – kl. I d Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu (palma nr 23)
Wyróżnienie –39 głosów – Julia Sabała – kl. IV b Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym (palma nr 7)

W kategorii zespołowej:
I miejsce – 88 głosów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu (palma nr 17)
II miejsce – 83 głosy – Zuchy i Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lelicach (palma nr 30)
III miejsce – 74 głosy – Szkoła Podstawowa w Ostrowach 2 Oddział Przedszkolny i kl. V (palma nr 36)
Wyróżnienie – 39 głosów – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku (palma nr 32)
Nagrodę Specjalną Dyrektora MWM w Sierpcu komisja przyznała: Magdalenie Krasińskiej ze Szkoły Podstawowej w Ostrowach (palma nr 36 w kategorii indywidualnej).

Przy wyborze tradycyjnej palmy mazowieckiej komisja wzięła pod uwagę:
- dobór odpowiednich materiałów
- wykorzystanie materiałów naturalnych
- estetykę wykonania

Wyniki losowania nagród dla publiczności:
Kalendarz 2010 + album “Cztery Pory Roku” – Krzysztof Rogalski z Warszawy
Album “Cztery Pory Roku” – Monika Fedorczuk z Warszawy
Kalendarz 2010 – Rafał Albinowski z Płocka
Publikacja “Kolekcja rzeźby ze zbiorów MWM w Sierpcu”
Regina Banaszek z Marek
Elżbieta Krawczak z Sierpca
Albina Mościcka z Warszawy

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.