Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Relacja z Symozjum dekanalnego o wierze

W minioną sobotę, 13 października w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się sympozjum „Jak nauka i świat pomagają umocnić i ożywić wiarę”. Jego celem było ukazanie, że nauka i wiara wcale nie muszą stać w sprzeczności. Spotkanie zgromadziło wielu wiernych z całego dekanatu. Organizatorami sympozjum były parafia św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu oraz Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w zabytkowym, XVIII-wiecznym kościele z Drążdżewa. Zebrani usłyszeli obszerne fragmenty listu apostolskiego „Porta Fidei” Ojca Świętego Benedykta XVI odczytane przez księdza kanonika Andrzeja Więckowskiego. Było to symboliczne otwarcie Roku Wiary w naszym dekanacie. Następnie wprowadzenia do tematu i powitania gości dokonał ksiądz Więckowski, który poprowadził również całość wraz z mgr Bożeną Wysocką.

Tematyka wystąpień była zróżnicowana. Uczestnicy usłyszeli referaty „Rodzina kolebką i szkołą wiary” ks. prof. dr hab. Wojciecha Górskiego, „W odpowiedzi na pytanie: jak nauka i świat pomagają umocnić i ożywić wiarę” ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka. Gościem specjalnym był aktor Dariusz Kowalski (serialowy Tracz w „Plebanii”), który wygłosił swoje prywatne świadectwo wiary. Spore zainteresowanie wzbudził referat „Ewangelia pięciu zmysłów. Wierzący i świat mediów” ks. dr Włodzimierza Piętki. Rozważał kondycje człowieka w świecie współczesnym. Nawoływał do powrotu do języka prostego i otwartego wyznawania wiary. Stwierdził przy tym, że media są sferą „zimną”, daleką od istoty ludzkiej. Po wygłoszeniu przemówień prowadzący zaprosili zebranych do dyskusji z udziałem prelegentów, która skończyła się około godziny 14.00.

W sympozjum uczestniczyło ponad 150 osób w każdym wieku. Była to dla nich wyjątkowa lekcja wiary, a także impuls do zastanowienia się nad swoim życiem. Wchodząc na salę goście otrzymywali specjalny blankiet, w którym mogli wyrazić swoje zainteresowanie konkretnymi tematami związanymi z religią i rodziną. Należy mieć więc nadzieję, że niebawem zorganizowane zostanie kolejne spotkanie.