Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Ogólnopolska konferencja naukowa w MWM – relacja

W dniach 22-23 października 2012 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się, zorganizowana przez tę instytucję  ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Między rzeczą a rzeczywistością. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie – przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej. Konferencja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród muzealników, muzeologów, etnologów, historyków i archeologów z całego kraju. Na dwudniową sesję zjechali przedstawiciele wielu instytucji naukowych w Polsce, w tym między innymi z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Wsi Kieleckiej, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, czy wreszcie Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencję zainaugurował Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas konferencji wygłoszone zostały 24 referaty. Tematyka referatów dotyczyła problematyki ujętej w tytule konferencji. Wypowiadali się zarówno archeolodzy, etnolodzy, jak i muzealnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu konferencja ta umożliwiła zapoznanie się  z szerokim spektrum interesującego nas zagadnienia. Mogliśmy wysłuchać referatów dotyczących konkretnych ekspozycji, jak chociażby „Kiedy rzeczy zaczynają mówić? O wystawie >Przejścia i powroty< Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, wygłoszonego przez panią Magdalenę Zych z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, czy referatów dotyczących zagadnień teoretycznych związanych z przedmiotami muzealnymi. Do tej grupy należy zaliczyć między innymi referat dr hab. Janusza Barańskiego pod tytułem „Estetyka antropologiczna przedmiotu muzealnego”. Wiele emocji i zainteresowania wzbudziły wszystkie referaty, o czym mogą świadczyć burzliwe i długie dyskusje prowadzone przez uczestników spotkania.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Jan Święch, dr hab. Janusz Barański i dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.