Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – relacja

 Z okazji  112 rocznicy urodzin bieżuńskiego Poety, tłumacza Horacego, Stefana Gołębiowskiego odbyło się podsumowanie XVII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia.   23 listopada 2012 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli m.in. laureaci Konkursu wraz z opiekunami i bliskimi, poseł Zbigniew Giżyński, Roman Kochanowicz – dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Teresa Nowotczyńska- Boczek – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie, przedstawicielka starosty żuromińskiego Iwona Jakowska, Stanisław Zembrzuski- prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Płońskiej,  Małgorzata Kraśniewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, bieżuńscy radni Jerzy Kowalkowski oraz Ryszard Łubiński, radny powiatowy Bernard Jabłoński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu Grzegorz Jabłoński,  Waldemar Jacek Cecelski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Agnieszka Orkwiszewska – redaktor Tygodnika Ciechanowskiego, Michał Osiecki z Kuriera Żuromińskiego  oraz zainteresowani poezją mieszkańcy Bieżunia i okolic.

 Po powitaniu, przybyłych licznie tego dnia do Bieżunia gości, przez kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego, wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Bogusława Trojanowska przekazała uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które pod opieką Agnieszki Budzich zostały złożone na grobie Poety. Zebrani wysłuchali osobistego wspomnienia Romana Kochanowicza – byłego dyrektora Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, a obecnie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pt.: „Stefan Gołębiowski, jakiego znałem”.

Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, głos zabrał Przewodniczący Jury – polonista, wieloletni dyrektor LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych – Wiktor Mieszkowski, który przybliżył zebranym kulisy pracy zespołu jurorów, w skład którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował 12 laureatom oraz zachęcił wszystkich pozostałych 186 uczestników tegorocznego Konkursu do wzięcia udziału w kolejnej edycji oraz dalszego tworzenia poezji.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął w tym roku Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Nagrody rzeczowe, ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu wręczali: wicedyrektor muzeum  Bogusława Trojanowska, przedstawicielka Starosty żuromińskiego Iwona Jakowska, wizytator Teresa Nowotczyńska – Boczek, przewodniczący Wiktor Mieszkowski oraz dyrektor Roman Kochanowicz.

W kategorii I – dzieci szkół podstawowych, w której nadesłano 40 zestawów, Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda –  dla Marka Moryca , lat 11 , ucznia Szkoły Podstawowej Nr 41 w Warszawie za zestaw wierszy

II Nagroda – dla Marleny Piotrowskiej, lat 10, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sierpca za zestaw wierszy

III Nagroda – dla Karoliny Smolińskiej, uczennicy kl. VI Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie; za zestaw wierszy

Wyróżnienie – dla Darii Cichewicz, lat 12, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, za  wiersz

„ Konie uskrzydlone”

Wyróżnienie – dla Agaty Sadowskiej, lat 10, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu za   zestaw wierszy

Wyróżnienie – dla Wiktorii Petrykowskiej, lat 12 , uczennicy Zespołu Szkół w Raciążu, za wiersz „ To miejsce…”

 

W kategorii II – młodzież starsza, w której nadesłano 158 zestawów przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda – dla Małgorzaty Dejneckiej, studentki AWF w Warszawie, za zestaw wierszy z wyróżnieniem wiersza „Kapliczka przy sadzie”

II Nagroda – dla Anny Marii Kobylińskiej, uczennicy   V  Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie za  zestaw wierszy

III Nagroda – dla Andrzeja Jagiełłowicza, ucznia Gimnazjum Nr 40 im.  Żołnierzy AK Grupy Bojowej KRYBAR w Warszawie za  zestaw wierszy

III Nagroda – dla  Jolanty Szczepańskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego za zestaw wierszy

Wyróżnienie – dla Zuzanny Pełka, uczennicy Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 42 w Warszawie  za  zestaw wierszy

Wyróżnienie –dla Edyty Kocięckiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Reymonta  w w - Jolanta Szczepańska,

w Glinojecku za zestaw wierszy

 

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów skupionych w Kole Teatralnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu pod kierunkiem Kingi Rogowskiej.

                Dodatkowym punktem programu była promocja  26. Numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Wiktor Mieszkowski wspólnie z sekretarzem redakcji Jerzym Piotrowskim oraz autorką jednej z prac Lucyną Grabowską zaprezentowali zebranym zawartość najnowszego numeru Zeszytów – trzy prace zróżnicowane tematycznie, chronologicznie i rodzajowo.

Pierwsza to „Wspomnienia” autorstwa nieodżałowanej pamięci, wieloletniego Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego naszego wydawnictwa, doktora Stanisława Ilskiego, w opracowaniu redakcyjnym Jego syna Piotra. Na ponad 180 stronach, w ośmiu rozdziałach Autor przekazuje swoje postrzeganie świata, najpierw tego małego ograniczonego do bieżuńskiego pałacu i parku, następnie większego z Warszawą z czasów gimnazjalnych, z jej okupacyjną codziennością, ruchem oporu, bohaterskimi 63 dniami Powstania Warszawskiego, następnie gehennę obozu jenieckiego w Niemczech, radość wyzwolenia i wolności, czasy studiów medycznych w Warszawie, pracy, jako lekarza w Bieżuniu i społecznika odkrywającego nieznane karty historii miasteczka i życiorysy jego mieszkańców. Wspomnienia pisane piękną polszczyzną, w prosty i czytelny sposób pokazują nie tylko fakty historyczne, ale również odczucia i uczucia Autora, ukazując go jako wielkiego humanistę, dla którego takie pojęcia jak Ojczyzna, Człowiek, Patriotyzm, Rodzina, Praca, Historia znaczyły coś więcej niż tylko encyklopedyczne hasła i były wyznacznikiem jego całej, bogatej drogi życiowej.

Kolejna praca, to przygotowana przez mieszkańca Bydgoszczy, dr Jerzego Wieluńskiego                    „Wieluński – krótka historia rodu”. Studiowanie dokumentów genealogicznych rękopiśmiennych i drukowanych własnej rodziny doprowadziło Autora do podbieżuńskiej wsi Wieluń-gniazda rodowego Wieluńskich. Dla pasjonatów genealogii i zainteresowanych historią drobnej szlachty  północnego Mazowsza,  lektura tej pracy będzie niezwykle interesująca i pouczająca.  Liczymy też na zachęcenie, szczególnie młodych Czytelników do zainteresowania się historią własnej rodziny. Wszelkie tego typu opracowania z prawdziwą przyjemnością opublikujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Trzecie opracowanie, autorstwa pracownicy bieżuńskiego muzeum – Lucyny Grabowskiej,  to praca licencjacka powstała w 2011 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego, na Akademii Humanistycznej w Pułtusku i zatytułowana „Wątki Wojny polsko-bolszewickiej w zachowanych listach z frontu podchorążego Zygmunta Gołębiowskiego”. Materiałem wyjściowym do jej powstania były przechowywane w zbiorach muzeum Małego Miasta w Bieżuniu listy Zygmunta, mieszkańca Bieżunia, studenta IV roku medycyny, ochotnika, podążającego wraz ze szpitalem polowym za południowym frontem Wyprawy Kijowskiej, do rodziców oraz brata Stefana. Na ich podstawie oraz dzięki obszernej kwerendzie archiwalnej, próba odtworzenia przez Autorkę skomplikowanych i tragicznych losów podchorążego Gołębiowskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej powidła się znakomicie. Lektura tej pracy to piękna lekcja patriotyzmu, inspirująca i dająca do myślenia.

W końcowej części zeszytu zamieszczone zostały dwie recenzje oraz wspomnienie o zmarłej 2 stycznia 2012 roku Jadwidze Siedleckiej – konsultantce  wystaw historycznych prezentowanych w naszym muzeum oraz autorce wielu prac poświęconych historii Bieżunia i okolic.

 

 Na zakończenie uroczystości, dla uczczenia 112 rocznicy urodzin Stefana Gołębiowskiego oraz uhonorowania laureatów Konkursu Poezji Jego imienia, zabrani wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie .

Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu z exlibrisem Stefana Gołębiowskiego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XVII Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim firmie Cedrob S.A. i prezesowi Andrzejowi Goździkowskiemu, właścicielowi „Delikatesów u Cybulskich” Zbigniewowi Cybulskiemu, firmie  Złota Kurka S.A. i prezesowi Zbigniewowi Przywitowskiemu, właścicielowi piekarni Perełka  Piotrowi Perłowskiemu, Janowi Perłowskiemu oraz  Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną uroczystości.                                                            

                                                                                                                                                                                                                                    Jerzy Piotrowski

Nagrodzone wiersze i zestawy – 2012