Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Relacja z promocji książki „O twórczości publicystycznej i powieściowej Michała Ludwika Synoradzkiego związanego z Bieżuniem literata” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

                W dniu 12 grudnia 2012 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja książki autorstwa Stefana Nowackiego pt.:  „O twórczości publicystycznej i powieściowej Michała Ludwika Synoradzkiego związanego z Bieżuniem literata”. Pochodzący z Bieżunia, a obecnie mieszkający i wykładający w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu autor, absolwent polonistyki i historii UMK, postanowił przybliżyć szerszemu gronu czytelników zapomnianą postać oraz twórczość literata Michała Ludwika Synoradzkiego (1857-1922), w latach 1881-1885 właściciela apteki w Bieżuniu i jego mieszkańca. Zainspirowany zamieszczonymi kilkanaście lat temu w „Bieżuńskich Zeszytach Historycznych „artykułami Stanisława Ilskiego oraz Wiktora Mieszkowskiego dotyczącymi twórczości publicystycznej tego pisarza oraz zachęcony przez regionalistę Mariana Przedpełskiego, autor postanowił dotrzeć do twórczości beletrystycznej – licznych powieści historycznych Synoradzkiego oraz odtworzyć jego działalność jako redaktora, a następnie właściciela czasopisma kulturalno-literackiego „Biesiada Literacka”, rekonstruując tło epoki, w której żył i tworzył bohater książki.

                 Licznie przybyli tego wieczoru do muzeum goście, m.in.: prawnuk Michała Synoradzkiego -prof. Ludwik Synoradzki z żoną Anną i córką Zuzanną, starosta żuromiński Janusz Welenc, burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański, proboszcz ks. Józef Kiński, rektor Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie ks. Bogdan Pawłowski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz, rodzina oraz przyjaciele i znajomi Autora, mieszkańcy Bieżunia, a także przedstawiciele prasy regionalnej, poznali genezę książki, jej zawartość, wysłuchali wspomnień autora, jego wiersza pt.: „Bieżuńskie dziękczynienie” w interpretacji Janiny Mieszkowskiej, wzięli udział w dyskusji na temat prezentowanej książki, zostali również obdarowani egzemplarzami nowego wydawnictwa oraz tradycyjnymi toruńskimi piernikami.

                Księgozbiór Muzeum został wzbogacony tego wieczoru o przekazane przez Stefana Nowackiego oryginalne, wydane na początku XX wieku powieści Michała Ludwika Synoradzkiego oraz kopię rękopisu „Wspomnień o ojcu i pisarzu” jego syna Tadeusza, przekazaną przez prawnuka Ludwika.

                Zebrany, opracowany i wydany przez Stefana Nowackiego w toruńskiej oficynie wydawniczej „TUTOR” materiał, to kolejna ważna pozycja w przybliżaniu wiedzy o Bieżuniu i jego mieszkańcach w dawnych latach. Autor książki dołączył do niemałego już grona ludzi pióra piszących o Bieżuniu lub z Bieżunia, a wymienić w tym miejscu należy Andrzeja Zamoyskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stefana Gołębiowskiego, Mariana Przedpełskiego, Stanisława Ilskiego, Wiktora Mieszkowskiego, Artura F. Wołosza, by wymienić tych najważniejszych, z których dorobku możemy czerpać dziś pełną garścią, przekazując kolejnym pokoleniom wiedzę o historii naszej małej Ojczyzny.

                                                                                                                                                            

Jerzy Piotrowski