Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs plastyczny „Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja”.

7 czerwca 2013 roku w siedzibie Szkoły Irańskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja” zorganizowanego przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, połączona z wystawą pokonkursową. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie pochodzącej ze zbiorów Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, zatytułowanej „Irańska sztuka, natura i tradycja”, której otwarcie odbyło się w bieżuńskim muzeum 8 lutego 2013 roku. Na zaproszenie Jego Ekscelencji ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie Pana Samada Ali Lakizadeha, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Legionowa, Mławy oraz Solca wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości. Delegacji przewodniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski oraz wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, księgarnię „Kea” z Bieżunia, Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Ambasadę Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, wręczonymi przez Pana Ambasadora oraz Pana Przewodniczącego Rady Powiatu.

        Podczas spotkania kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzom za zaproszenie, wszystkim ponad 200 uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom ich pięknych prac. Głos zabrał również ambasador Samad Ali Lakizedeh, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Iranu, jego tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski zwracając się do zebranych pogratulował młodym artystom oraz zapewnił o przychylności władz powiatu żuromińskiego we wspieraniu tego typu inicjatyw. Spotkanie zakończyło się krótką lekcją języka perskiego udzieloną polskiej delegacji przez nauczycieli irańskiej szkoły, wspólnymi zdjęciami oraz tradycyjnym irańskim poczęstunkiem.

Na prośbę gospodarzy wystawa pokonkursowa została na 10 dni w Warszawie, by mogła ją obejrzeć większa liczba osób.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołu Jury Konkursu plastycznego:

Komisja przyznała następujące nagrody:

 

Kat. 5-9 lat:

I miejsce ex aequo

– Ida Bral, l. 7, Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

– Natalia Banaszek, l. 7, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

II miejsce ex aequo

– Igor Ostrowski, l. 7, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

– Joanna Adamska, l. 7, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

III miejsce – Dagmara Wroniszewska, l. 9, Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,                           

 

Wyróżnienie ex aequo

    – Jan Chylarecki, l. 5,5, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne nr 113 „Akademia Sztuk Dziecięcych” w Warszawie,

– Wiktoria Moskal, l. 8, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

 

Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Oliwia Choroś, l. 12, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie,

II miejsce – Joanna Willenberg, l. 10, Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie,

III miejsce – Krystian Jankowski, l. 12, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu,

Wyróżnienie – Kinga Dukaczewska, l. 11, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie,

 

Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Michalina Kowalewska, l. 14, Pracownia Plastyczna w Mławie

II miejsce –Monika Piskorska, l. 15, Gimnazjum Katolickie w Mławie,

III miejsce – Alicja Stempkowska, l. 16, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Sara Zielonkowska, l. 15, Gimnazjum Katolickie w Mławie,

 

                Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu –burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.