Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Rozstrzygnięcie konkursu poezji w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom

XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

 Z okazji  113. rocznicy urodzin bieżuńskiego Poety, tłumacza Horacego, Stefana Gołębiowskiego odbyło się podsumowanie XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia.   25 listopada 2013 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli m.in. laureaci Konkursu wraz z opiekunami i bliskimi, starosta żuromiński Janusz Welenc, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Roman Kochanowicz, Agata Pawłowska – dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Robert Lewandowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Ciechanowie, Małgorzata Kraśniewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, radni powiatowi Bernard Jabłoński, Zbigniew Włocki, wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Bożena Szymańska oraz Sławomir Kosin, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu – Waldemar Jacek Cecelski, Prezes bieżuńskiego Klubu Seniora Anna Łubińska, Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Agnieszka Orkwiszewska – redaktor Tygodnika Ciechanowskiego, Wiesław Paszta z Kuriera Żuromińskiego, Gabriela Szymańska z Radia dla Ciebie  oraz zainteresowani poezją mieszkańcy Bieżunia i okolic.

 Po powitaniu, przybyłych licznie tego dnia do Bieżunia gości, przez kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski wspólnie z burmistrzem Bieżunia Andrzejem Szymańskim przekazali uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które pod opieką Agnieszki Budzich zostały złożone na grobie Poety.

Zebrani wysłuchali Przewodniczącego Jury – polonisty, wieloletniego dyrektora LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych – Wiktora Mieszkowskiego, który przybliżył zebranym kulisy pracy zespołu jurorów, w skład którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował 12 laureatom oraz zachęcił wszystkich pozostałych 196 uczestników tegorocznego Konkursu do wzięcia udziału w kolejnej edycji oraz dalszego tworzenia poezji.

Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu, głos zabrał Roman Kochanowicz – były dyrektor Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, a obecnie dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, który przekazał do zbiorów bieżuńskiego muzeum tłumaczenia poezji Horacego autorstwa Oktawiusza Jurewicza oraz Andrzeja Lama.

Honorowy Patronat na Konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, osobiste życzenia dla laureatów przesłał również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmę CEDROB S.A.,  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu wręczali: dyrektor Jan Rzeszotarski, starosta Janusz Welenc, dyrektor Agata Pawłowska, burmistrz Andrzej Szymański oraz dyrektor Roman Kochanowicz.

                Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów skupionych w Kole Teatralnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu pod kierunkiem Kingi Rogowskiej.

W Kategorii I – dzieci szkół podstawowych (nadesłano 103 zestawy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda – dla Mai Boguckiej, lat 12, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku za zestaw wierszy,

II Nagroda – dla Marka Moryca, lat 12, ucznia Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Stanisława Staszica w Warszawie za zestaw wierszy,

III Nagroda – dla Agaty Sadowskiej, lat 11, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla Kacpra Miriuka, lat 9, ucznia Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Stanisława Staszica w Warszawie za wiersz „Majowe impresje”,

Wyróżnienie – dla Natalii Wojciechowskiej, lat 11, uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 118 w Warszawie za wiersz „Moje miejsce”,

Wyróżnienie – dla Zofii Goyke, lat 12, uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie za zestaw wierszy.

 W Kategorii II – młodzież starsza (nadesłano 105 zestawy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagroda –  dla  Rafała  Vobożila,  lat  13,  ucznia  Gimnazjum  Nr  113 w  Warszawie za zestaw wierszy,

II Nagroda – dla Doroty Dyry, lat 14, uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie za zestaw wierszy,

III Nagroda – dla Andrzeja Jagiełłowicza, lat 14, ucznia Gimnazjum Nr 40 im. Żołnierzy AK Grupy Bojowej KRYBAR w Warszawie za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla   Jolanty   Szczepańskiej    z  Nowego  Dworu  Mazowieckiego za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla Macieja Henryka Modzelewskiego, lat 14, ucznia Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla Aleksandry Natalii Jeżowskiej, uczennicy III klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie za zestaw wierszy.

Dodatkowym punktem programu była też promocja  27. Numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych. Bieżący numer obfituje w tematykę różnorodną i ciekawą. Zawiera m.in. teksty historyczne dotyczące powstania listopadowego, Wielkiej Emigracji, powstania styczniowego, materiały wspomnieniowe o związanym z Bieżuniem pisarzu Michale Ludwiku Synoradzkim oraz sekretarzu gminy Bieżuń Nikodemie Ehernkreutzu, obszerny tekst genealogiczny o jednej z bieżuńskich rodzin, biograficzny o byłym proboszczu parafii Bieżuń Józefie Kińskim, informacyjny o Złotym Jubileuszu ks. profesora Jana Śledzianowskiego, a także recenzję Wspomnień dr Stanisława Ilskiego.

 Na zakończenie uroczystości, dla uczczenia 113. rocznicy urodzin Stefana Gołębiowskiego oraz uhonorowania laureatów Konkursu Poezji Jego imienia, zabrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Julity Jabłonowskiej przy akompaniamencie profesora Macieja Baranowskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie.

Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu z exlibrisem Stefana Gołębiowskiego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XVIII Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim firmie Cedrob S.A. i prezesowi Andrzejowi Goździkowskiemu, Henrykowi Grześkiewiczowi – właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Jerzemu Wronowskiemu właścicielowi firmy J.M. Lotus, Janowi Perłowskiemu oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną uroczystości.

 

 

Izabela Kubińska

 Jerzy Piotrowski

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

               Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu