Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja pt. „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum”

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej już edycji październikowych konferencji organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 Konferencja pt. „Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum” skierowana jest do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa – zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki. Z pewnością jedną z istotniejszych kwestii nurtujących muzealnictwo pierwszych dwóch dekad XXI wieku, jest szerokie wprowadzanie technik elektronicznych na ekspozycjach muzealnych. Dlatego należy postawić sobie zasadnicze pytanie, czy modernizowanie języka ekspozycji technicznymi nowinkami i „konkretyzowanie” informacji zawartych w poszczególnych wystawach, poprzez multimedialne prezentacje powinno mieć wyznaczone granice, których nie należy przekraczać, oraz jak ułożyć współpracę ze specjalistami od wspomnianych technik, aby głównym nośnikiem treści pozostał na wystawie przedmiot muzealny.

Bardzo ważnym tematem jest również kwestia prezentacji muzeów na stronach internetowych muzeum i portalach społecznościowych. W jaki sposób można wykorzystać możliwości tego typu nośnika informacji? Czy strony internetowe muzeów pełnią jedynie funkcję informatora,

czy też powinny spełniać dodatkowe zadania w pewien sposób przygotowujące odbiorcę do wizyty w danym muzeum. Jak należy wykorzystać w optymalny sposób możliwości portali społecznościowych, które są doskonałym „miejscem” reklamy.

Ostatnie lata to również mniej lub bardziej udane próby tworzenia wirtualnych baz danych dotyczących zbiorów, udostępnianych szerszemu gronu odbiorców. Digitalizacja i prezentacja

zasobów kolekcji muzealnych wiąże się jednak z różnego rodzaju problemami natury technicznej, jak również prawnej. Dlatego warto zastanowić się nad tymi kwestiami, a także podzielić się doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonych dotychczas prac.

Zastanówmy się także nad tematem muzeów funkcjonujących jedynie w cyberprzestrzeni.

Czy w tym przypadku uzasadnione jest użycie sformułowania muzeum? Można się zastanowić czy tego typu jednostki spełniają funkcje muzeum, czy są jedynie formą „mediatora” pomiędzy przestrzenią codzienności i światem prezentowanym za pomocą nowoczesnej techniki. Co tak naprawdę jest istotą tego rodzaju trendów?

Zaproponowana tematyka warta jest głębokiej refleksji, dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu konferencji, która być może pozwoli znaleźć rozwiązanie niektórych problemów lub rozwieje nasze wątpliwości i obawy.

 Zaproszenie

Formularz  zgłoszeniowy