Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów

Pragniemy podzielić się z Państwem radosną informacją, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. W lutym 2014 roku, pod numerem PRM/119/2014, dołączyliśmy do grona 118 muzeów z całej Polski. Państwowy Rejestr Muzeów, jest rejestrem publicznym prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzea wpisane do tego rejestru wyróżniają się zbiorami o dużej wartości, które są istotną częścią dziedzictwa kultury. Są one zobowiązane do prowadzenia działalności badawczej i naukowej na wysokim poziomie merytorycznym. Rejestr ten prowadzony jest od 1996 roku. W gronie muzeów rejestrowanych znajdują się między innymi: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Okręgowe w Toruniu. Placówki wpisane do rejestru mogą używać nazwy „muzeum rejestrowane”, uzyskują ochronę i pomoc ze strony państwa, a także możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju projektach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie należy też zapominać o znaczeniu prestiżowym tego wpisu. 

Jak już wspomnieliśmy o rejestrację mogą ubiegać się jedynie muzea gromadzące zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla kultury narodowej, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników naukowych, posiadające odpowiednią infrastrukturę oraz stałe źródło finansowania. Naszym zadaniem było przekonanie Komisji, że powyższe warunki są spełnione, a Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu prawidłowo kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia, przechowuje je w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, zabezpiecza i konserwuje zbiory, urządza wystawy, organizuje i prowadzi badania naukowe. Bardzo ważne było także przekonanie organu decyzyjnego o tym, że nasze muzealia są skarbem nie tylko dla mieszkańców Sierpca i najbliższego regionu, ale mają wartość dla całego kraju.

Jak z tego wynika przygotowanie materiałów do wniosku o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów jest bardzo poważnym zadaniem. Liczący zaledwie kilkanaście stron wniosek poparty został załącznikami dotyczącymi różnych aspektów działalności naszego Muzeum, które z trudem zmieściły się w dwóch opasłych segregatorach. Komisja, po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami jednogłośnie zatwierdziła złożony wniosek  bardzo wysoko oceniając zarówno działalność na gruncie upowszechniania i ochrony zbiorów, jak również osiągnięcia naukowe sierpeckiego muzeum.

Dołączenie do grona muzeów rejestrowanych jest dla nas szczególne cennym wyróżnieniem. Tytuł ten potwierdza nie tylko słuszność starań, wyboru kierunku rozwoju placówki, ale przede wszystkim poziom, na który przez 40 lat pracowało kilka pokoleń.

Decyzja potwierdzająca wpis MWM w Sierpcu do Państwowego Rejestru Muzeów