Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs “Tradycyjna palma wielkanocna”

Konkurs pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”

– wspólnie podtrzymujmy piękną tradycję

Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża do nowoczesności. Nawiązując do pięknej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do udziału w konkursie pt. „Tradycyjna palma wielkanocna”. Wystawa palm zgłoszonych do konkursu jest jednym ze stałych punktów programu „Niedzieli Palmowej w skansenie” i cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Celem konkursu jest upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej lub zbiorowej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, a także znaczenia palm w tradycji ludowej. Wiedza ta z pewnością okaże się pomocna podczas wykonywania palmy i zagwarantuje zgodność wykonanej pracy z wymogami regulaminowymi. Stawiamy na ludowość i folklor, zatem tradycyjne techniki zdobnicze oraz  naturalne materiały są mile widziane. Prace zgłoszone do konkursu „Tradycyjna palma wielkanocna” oceniane będą w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Oceny palm dokonają zwiedzający, którzy poprzez wypełnienie specjalnych kuponów wybiorą najpiękniejszą tradycyjną palmę. Komisja MWM w Sierpcu dokona przeliczenia głosów, tak, by jeszcze podczas „Niedzieli Palmowej w skansenie” – 13 kwietnia 2014 roku, zostały ogłoszone wyniki. Autorzy prac, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną nagrodzeni. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II oraz III miejsce, ponadto spośród wszystkich prac Komisja wyłoni jedną, która zostanie uhonorowana Nagrodą Specjalną Dyrektora MWM w Sierpcu. Palmy należy dostarczyć do Działu Upowszechniania i Promocji, mieszczącego się w budynku „G” na terenie  skansenu w Sierpcu, ul. Narutowicza 64. Termin składania prac upływa 7 kwietnia 2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas “Niedzieli Palmowej w skansenie” – 13 kwietnia 2014 r.

Niegdyś palmy wielkanocne wykonywano z zielonych gałązek symbolizujących nowe życie, przypływ sił witalnych i coroczną odnowę roślin. Dodawano do nich suszone lub bibułkowe kwiaty oraz różnokolorowe wstążeczki. Z przygotowanymi w ten sposób palmami mieszkańcy wsi podążali do kościoła, gdzie ksiądz dokonywał ich poświęcenia. Po powrocie do domostw kropiono nimi chałupę, gospodarstwo, a nawet zwierzęta. Co więcej, uderzano się lub dotykano palmami, aby przekazywać sobie ich zdrowotną moc. Palmą uderzano również krowy, które po raz pierwszy wychodziły wiosną na pastwisko, aby zagwarantować obfitą ilość mleka. Każdego roku – przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, należało wykonać nową palmę, bowiem ubiegłoroczną palono w piecu chlebowym, a popiół rozsypywano na polach przed pierwszą orką. Dawniej do wykonania wielkanocnej palmy przywiązywano wielką wagę i starano się, by była ona wyjątkowa i efektowna. Współcześnie zwyczaj ten jest już niemal zupełnie zapomniany – palmy najczęściej kupuje się na jarmarkach, bazarkach, a nawet w sklepach. Rzecznego wykonywania palm podejmują się nieliczni pasjonaci ludowej obrzędowości. Nie pozwólmy na zanik tej pięknej tradycji, uczyńmy jak najwięcej, by wciąż była obecna wśród nas.

Regulamin konkursu pt. “Tradycyjna palma wielkanocna”

 

Lista Laureatów konkursu w roku 2014

Do konkursu na “Tradycyjną palmę wielkanocną” w 2014 roku zgłoszono 35 palm.   Laureatami konkursu zostali:

  • W kategorii indywidualnej:

I miejsce – palma wykonana przez Justynę Baranowską z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

II miejsce – palma wykonana przez Julię Sabałę ze Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

III miejsce – palma wykonana przez Kingę Piasecką z Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

Wyróżnienie – palma wykonana przez Dawida Maszerowskiego z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

  • W kategorii zespołowej:

I miejsce – palma wykonana przez Alicję i Adriana Sabałów ze Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

II miejsce – palma wykonana przez dzieci i młodzież z Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Skępem

III miejsce – palma wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 247 w Warszawie

Wyróżnienie – palma wykonana przez uczniów klasy I z Zespołu Szkół w Lutocinie

Przyznano również Nagrodę Specjalną Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu palmie wykonanej przez Magdalenę Rozworowską z  Publicznego Gimnazjum w Gozdowie

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz piękne wydawnictwa albumowe Muzeum.