Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Otwarcie wystawy “Sierpc i ziemia sierpecka” w ratuszu – relacja

Wernisaż wystawy „ Sierpc i ziemia sierpecka na przestrzeni wieków”

 W dniu 24.04.2014 roku o godz. 12.00 odbyło się otwarcie wystawy „Sierpc i ziemia sierpecka na przestrzeni wieków”. Licznie przybyłych gości powitał Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider, Ksiądz dziekan Andrzej Więckowski oraz v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński.  Po ekspozycji gości oprowadził Komisarz Wystawy Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc Tomasz Krukowski. Niewątpliwą atrakcją wernisażu byli inscenizatorzy, ubrani stosownie do prezentowanego okresu: kobieta epoki neolitu, pracująca na kamiennym żarnie, garncarz wykonujący naczynie na kole garncarskim, Legionista,  Żydówka oraz Urzędnik Resortu Bezpieczeństwa pracujący za biurkiem.

Wystawa stanowi swego rodzaju ścieżkę edukacyjną, podzieloną na okresy historyczne. Zachowując porządek chronologiczny, poprzez prezentację najbardziej charakterystycznych aspektów, ukazane zostały dzieje osadnictwa na Ziemi Sierpeckiej – od najstarszych śladów po współczesność miasta, z uwzględnieniem relacji handlowych, rozbudowy infrastruktury gospodarczej, komunikacyjnej i urbanistycznej oraz elementów życia codziennego.Ekspozycja została podzielona na pewnego rodzaju działy tematyczne, bazujące na wybranych wydarzeniach z historii regionu. Podstawowe tło historyczne stanowią specjalne plansze, które wskazują kierunek zwiedzania, a jednocześnie są źródłem podstawowych informacji. Zwiedzanie rozpoczyna się od sali, w której zaprezentowano najstarsze informacje dotyczące regionu: od czasów paleolitycznych myśliwych i neolitycznych osadników, po początki średniowiecza, w tym hipotetyczny wygląd sierpeckiego grodu. Znajdują się tu także pozostałości kultury materialnej, m.in. neolityczne narzędzia, elementy zdobnicze, fragmenty ceramiki, numizmaty, kamienne żarno, narzędzia do połowu ryb itp. Zdecydowanie interesującym uzupełnieniem są skamieliny dna morskiego, odnajdowane na terenie sierpeckiego powiatu oraz fragment kości mamuta.Przechodząc dalej zwiedzający poznają dzieje regionu, począwszy od tzw. „Złotego wieku” (koniec XV w.), aż do wybuchu II wojny światowej. Na planszach poglądowych z fotografiami i grafikami oraz w gablotach z materialnymi pozostałościami historycznymi zaprezentowano m.in: dokument z 1509 roku dotyczący stempla sukienniczego, informacje o słupie żydowskim, koło garncarskie, gliniane i żeliwne garnki, sagan farelkowy, maglownicę.Ciekawostką jest sieczkarnia pochodząca z lokalnej fabryki „Metal Sierpc”, mundur żołnierza Legionów Piłsudskiego oraz mapy i kopie dokumentacji technicznej browaru Fryderyka Pehlke.Dodatkowo część ekspozycji  ustawiona jest poza gablotami, zatem istnieje możliwość bliższej prezentacji działania niektórych urządzeń.W kolejnej sali został zaprezentowany okres II Wojny Światowej. Tu zwiedzający mają możliwość zobaczenia między innymi: sutanny księdza Leona Gutowskiego, walizki z korespondencją księdza Leona Kulasińskiego z obozu koncentracyjnego w Dachau, a także militaria, hełmy, macewy ( żydowskie stele nagrobne) oraz Balsaminkę (liturgiczne naczynie żydowskie służące do przechowywania wonnych ziół).W sali zaaranżowano kącik zabaw dla dzieci, kącik sanitarny oraz kącik szkolny.

 Ostatnią częścią ekspozycji jest okres PRL-u i współczesności. Zrekonstruowano tu stanowisko pracy urzędnika Resortu Bezpieczeństwa (biurko, maszyna do pisania, pieczątki, mundur itp.). W gablotach umieszczono Kronikę Miasta Sierpca, prowadzoną w latach 1974-1981 oraz oryginalną Księgę Zasłużonych dla Miasta Sierpca. Skany najciekawszych stron są wyświetlane z projektora. Jedną z ciekawostek tej części ekspozycji jest strefa ostrzegająca przed niewybuchami z wykrywaczem metali.Wystawa jest wzbogacona materiałami historycznymi w formie multimedialnej, dodatkowo wzdłuż schodów prowadzących na piętro Ratusza rozmieszczono antyramy z poszczególnymi herbami Sierpca używanymi na przestrzeni lat.  Ekspozycja „Sierpc i ziemia sierpecka na przestrzeni wieków” jest jednym z największych i najciekawszych projektów tego typu w ostatnich latach. Do jej powstania przyczyniły się instytucje o bogatym dorobku badawczym: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Sierpecka Grupa Eksploracji Historycznej SEGREH oraz osoby prywatne.Prezentowana wystawa jest wspaniałą lekcją historii i  doskonałą okazją na przybliżenie i poznanie znanych i nieznanych dotąd dziejów regionu sierpeckiego…

Wystawa czynna od 25 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Serdecznie zapraszamy