Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Relacja z uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Kuba –Perła Antyli” w Muzuem Małego Miasta w Bieżuniu

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Kuba –Perła Antyli”

21 maja 2014 roku w rezydencji Ambasadora Kuby przy ulicy Wernyhory 21 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Kuba –  Perła Antyli” zorganizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Oddział w Bieżuniu,  połączona z wystawą pokonkursową. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie fotogramów wykonanych na Kubie latach 2009-2013 przez znanego podróżnika Ryszarda Sobolewskiego, której otwarcie odbyło się w bieżuńskim muzeum 4 marca 2014 roku. Na zaproszenie Jego Ekscelencji ambasadora Kuby w Warszawie Pana Juana Dagoberto Castro Martineza, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Mławy oraz Żuromina wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości. Delegacji przewodniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Piotr Wlizło oraz wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, księgarnię „Kea” z Bieżunia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Pana Ambasadora z małżonką oraz Pana Przewodniczącego Rady Powiatu.

        Podczas spotkania kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzom za zaproszenie, wszystkim ponad 150 uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom ich pięknych prac. Głos zabrał również Ambasador Martinez, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Kuby, jej tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem rezydencji Ambasadora, wspólnymi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołu Jury Konkursu plastycznego:

„ (…) Komisja przyznała następujące nagrody:

I.               Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Natalia  Ulaszewska,  Zespół Placówek Oświatowych w  Bieżuniu

II miejsce – Natalia Banaszek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Joanna Adamska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

 

– Mikołaj Żulewski, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

– Dagmara Mańkowska, Żuromińskie   Centrum   Kultury,

– Julia Talarowska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

 

II.                  Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Katarzyna Czachorowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

II miejsce – Gabriela Ostrowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Agata Kalinowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

Wyróżnienie ex aequo

– Magdalena Kosińska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

– Sebastian Dudkiewicz, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

    

III.                 Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Marta Chmielewska, Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie,

II miejsce – Karol Niedbało, Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie,

III miejsce – Karolina Markowska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

– Paulina Staśkowska,  ZS nr 1 w Mławie,

– Alicja Stempkowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu –burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości oraz Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom za pomoc finansową w organizacji  w/w wyjazdu.

 

Jerzy Piotrowski 

Izabela Kubińska