Biblioteka Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Budynek G
ul. Gabriela Narutowicza 64
Tel. 24 275 28 83, wew. 217
biblioteka@mwmskansen.pl


Biblioteka gromadzi przede wszystkim literaturę z zakresu etnografii, etnologii, budownictwa, architektury, konserwatorstwa, sztuki, historii i ogrodnictwa wiejskiego. Łącznie w posiadaniu biblioteki znajduje się ponad 4000 woluminów. Większość zbiorów stanowią książki w języku polskim, jednak znaleźć tu można również wydawnictwa w języku angielskim, niemieckim, słowackim, czeskim i rosyjskim.
Najstarszy druk biblioteczny stanowi pochodząca z 1859 roku „Encyklopedia Powszechna” Orgelbranda, której Biblioteka posiada 28 tomów. Na uwagę zasługuje także dzieło Edmunda Jankowskiego pt. „Kwiaty naszych ogrodów”, pochodzące z 1895 roku i mające wartość niemal unikatową.
Czytelnicy mogą również korzystać z czasopism takich jak : “Etnografia Polska” od 1967 roku (oraz numer VII z 1963), “Lud” od 1946r., “Wisła”, “Polska Sztuka Ludowa”, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, “Acta Scansenologica”, “Wieś ilustrowana” – 12 numerów z 1910 r.

Zasady korzystania z biblioteki

Z księgozbioru biblioteki można korzystać jedynie na miejscu, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub drogą e-mail.
Do dyspozycji czytelników przygotowane jest stanowisko czytelnicze oraz kserokopiarka.

Cennik usług ksero
strona A4 – 1,60 PLN
kopia dwustronna – 2,20 PLN
strona A3 – 2,20 PLN
kopia dwustronna – 3,30 PLN