Stanowisko: opiekun ekspozycji

Dział Upowszechniania i promocji

 

Stanowisko: opiekun ekspozycji

Wymagania:

 • Komunikatywność i asertywność w kontaktach ze zwiedzającymi
 • Znajomość specyfiki prac ogrodniczych i opieki nad zwierzętami
 • Umiejętność szybkiego reagowania na zagrożenia
 • Umiejętność utrzymywania ładu i porządku w obiektach muzealnych
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 • Umiejętność współpracy w zespole

 

Mile widziane:

 • Znajomość obsługi dawnych sprzętów gospodarstwa domowego
 • Znajomość obsługi dawnych maszyn i narzędzi rolniczych
 • Znajomość dawnych rzemiosł
 • Umiejętności manualne
 • Znajomość języka obcego

 

Charakterystyka pracy:

 • Opieka nad powierzonym obiektem/zespołem obiektów
 • Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji
 • Udzielanie osobom zwiedzającym wyczerpujących informacji dotyczących ekspozycji (obiekty, prezentowane wystawy).
 • Czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu zwiedzania przez osoby zwiedzające oraz reagowania w przypadku zagrożeń
 • Prowadzenia pokazów wiejskich prac gospodarskich, wiejskiego rzemiosła i rękodzielnictwa
 • Wykonanie prac porządkowych celu utrzymania ładu i porządku  na terenie powierzonych obiektów/ zespołów obiektów.
 • Wykonywania prac ogrodniczych pielęgnacyjno – porządkowych w obrębie powierzonych obiektów/ zespołów obiektów oraz związanych z utrzymaniem zieleni w Muzeum.
 • Opieka nad inwentarzem żywym w obrębie powierzonych obiektów/ zespołów obiektów.

 

Warunki pracy

 • Umowa o pracę w wymiarze 1 etat
 • Termin zatrudnienia: druga połowa kwietnia – listopad

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie – Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej RODO

 

Termin  i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 21 kwietnia 2023r. w sekretariacie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Opublikował:
Data publikacji: