Dane podstawowe

Nazwa: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Nazwa skrócona : Muzeum Wsi Mazowieckiej

Województwo: mazowieckie

Powiat: sierpecki

Gmina miejska: Sierpc

Miejscowość: Sierpc

Ulica/nr: Narutowicza 64

Kod pocztowy: 09-200

tel/fax: 24/275 28 83, 24/275 58/20

Adres strony WWW: www.mwmskansen.pl

Adres e-mail: skansen@mwmskansen.pl

Dyrektor: Jan Rzeszotarski

Podstawowa forma prawna: osoba prawna

Szczególna forma prawna: samorządowa instytucja kultury

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Bezpośredni nadzór : Zarząd Województwa Mazowieckiego

Ogólny nadzór: Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Organ rejestrujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury

Księga rejestrowa nr: RIK /20/99

Data wpisu do rejestru: 25 sierpnia 1999r.

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/119/2014

NIP: 776-00-04-823

REGON: 007010881.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: