Nabór na pracownika sezonowego: opiekun ekspozycji w Muzeum

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko opiekun ekspozycji
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe, średnie
 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów
 • dokładność i systematyczność, rzetelność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność współpracy w zespole

 

 1. Charakterystyka prac:
 • Opieka nad powierzonymi obiektami, utrzymanie ładu i porządku w obrębie powierzonych obiektów,
 • Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji, udzielanie informacji turystom,
 • Wykonanie prac porządkowych, ogrodniczych, opieka nad inwentarzem żywym.

Mile widziane:

 • Znajomość języka obcego
 • Znajomość obsługi dawnych sprzętów gospodarstwa domowego
 • Znajomość obsługi dawnych maszyn i narzędzi rolniczych
 • Umiejętności manualne

 

 1. Warunki pracy:
 • umowa o pracę w wymiarze ½ etatu w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym,
 • termin zatrudnienia: 16 czerwca – 15 października 2021r. (w dni powszednie i w weekendy),
 • miejsce pracy: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • Kopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • list motywacyjny,
 • Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach  dostarcz nam  również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji o następującej treści:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

 1. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021r. z adnotacją: „Opiekun ekspozycji”
  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
  Muzeum informuje, że dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Opublikował:
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Jarosław Asztemborski Modyfikacja 2021-05-31 10:10:00
Modyfikacja