Nabór na stanowisko kierownika działu budowlano-technicznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko
 

kierownika działu budowlano-technicznego

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym o wymaganym lub zbliżonym profilu zadań;
 • umiejętności związane z zarządzaniem zespołem;
 • samodzielność, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, głównie w zakresie sporządzania zestawień i raportów;

 

Charakterystyka pracy:

 • Wykonywanie zadań związanych z przenoszeniem obiektów na teren Muzeum
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami i naprawami w Muzeum
 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;
 • Nadzorowanie prawidłowości działania instalacji i urządzeń elektrycznych, cieplnych, sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i dźwigowych, ich stanu technicznego oraz parametrów eksploatacyjnych
 • Realizacja zadań z zakresu prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska
 • Wykonywanie okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Dbanie o właściwy pod względem bhp stan pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń ogólnego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Organizowanie i zapewnienie obsługi technicznej w zakresie wystawiennictwa oraz imprez organizowanych w Muzeum
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów i nadzorowaniem podmiotów zewnętrznych w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia prawidłowej pracy Muzeum
 • Opracowanie planów dotyczących prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych, nadzór nad ich realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania

 

Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen
 • praca w nowoczesnej, dobrze wyposażonej instytucji;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów rejestrowanych na terenie całej Polski;
 • możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

 

 Wymagane dokumenty:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 • Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

15.11.2023 r.  z adnotacją: „Oferta pracy kierownik dz. budowlano – technicznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: