Oferta pracy do działu konserwatorskiego II

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

 1. Wymagania:
 • Wykształcenie co najmniej średnie na kierunkach plastycznych/ artystycznych
 • Umiejętności manualne do prowadzenia prac plastycznych czy podstawowych zabiegów konserwatorskich
 • Umiejętność tworzenia projektów z zakresu dekoracji, aranżacji
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów graficznych (m.in. CorelDraw)
 • Zaangażowanie, cierpliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność

Mile widziane:

 • Znajomość specyfiki pracy w muzeum
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich
 1. Charakterystyka prac
 • Przygotowywanie projektów plastycznych i graficznych do wydarzeń muzealnych
 • Wykonywanie zabiegów konserwatorskich zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami przełożonych, prowadzenie doraźnych prac zabezpieczających przy obiektach, jak m.in. czyszczenie
 • Pomoc w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych
 • Przewodnictwo, udostępnianie zwiedzającym ekspozycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, udział i tworzenie wydarzeń kulturalnych
 1. Warunki pracy:
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, płaca zasadnicza minimum 3 600 brutto
 • Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen
 • Atrakcyjne świadczenia socjalne
 • Praca w zaangażowanym i życzliwym zespole
 • Bezpośredni kontakt i praca z eksponatami muzealnymi
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury
 1. Wymagane dokumenty:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”. 

KLAUZULA ZGODY do druku

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.12.2022 r. z adnotacją:  „Oferta pracy do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: