Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego .

Tryb powołania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.

Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

Rada Muzeum liczy dziesięciu członków:

Skład osobowy Rady Muzeum – kadencja 2020-2024:

  1. Adam Struzik
  2. Tomasz Kominek
  3. Beata Szczepańska
  4. Leonard Sobieraj
  5. Roman Kochanowicz
  6. Grzegorz Gańko
  7. Alicja Mironiuk – Nikolska
  8. Łukasz Maurycy Stanaszek
  9. Jarosław Perzyński
  10. Ewa Jaszczak

 

 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji:

Użytkownik Zmiana Data
Jarosław Asztemborski Modyfikacja 2021-06-16 11:00:00