Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego .

Tryb powołania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.

Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

Rada Muzeum liczy dziesięciu członków:

Skład osobowy Rady Muzeum – kadencja 2016-2020:

  1. GrzegorzGańko
  2. Ewa Jaszczak
  3. Roman Kochanowicz
  4. Alicja Mironiuk – Nikolska
  5. Jarosław Perzyński
  6. WiesławRaboszuk
  7. Łukasz Maurycy Stanaszek
  8. LeonardSobieraj
  9. Adam Struzik
  10. Bożena Żelazowska

 

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2015-11-09 13:54:33

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2017-06-01 11:34:46
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2015-11-10 08:40:18
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2015-11-10 08:38:23
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:54:49
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-01-24 13:53:50
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-14 15:01:48

Pokaż archiwum