Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego .

Tryb powołania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.

Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

Rada Muzeum liczy dziesięciu członków:

Skład osobowy Rady Muzeum – kadencja 2016-2020:

  1. Grzegorz Gańko
  2. Ewa Jaszczak
  3. Roman Kochanowicz
  4. Alicja Mironiuk – Nikolska
  5. Jarosław Perzyński
  6. Wiesław Raboszuk
  7. Łukasz Maurycy Stanaszek
  8. Leonard Sobieraj
  9. Adam Struzik
  10. Bożena Żelazowska

 

 

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: