Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane „Rodo”.

W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 20/99.

 

Jak można się z nami skontaktować:

Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo@mwmskansen.pl lub z Panem Piotrem Laskowskim pod nr tel. 24 275 28 83.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zawartych między nami umów, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed ich zawarciem oraz wykonania naszych prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów:

–        umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych przez Administratora oraz kontaktu z Panią/Panem w celu realizacji tychże usług,

–        umożliwienia Państwu udziału w konkursach, imprezach plenerowych i innych wydarzeniach organizowanych przez muzeum,

–        obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas są przesyłane,

–        obsługi i realizacji umów zawartych z kontrahentami,

–        przechowywania danych dla celów archiwalnych, badawczych, statystycznych,

–        zapewnienie rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,

–        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,

Dane  do powyższych celów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na usługi techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz  w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług świadczonych przez Administratora, realizacją konkursów, imprez plenerowych i innych wydarzeń,  obsługi i realizacji umów z kontrahentami oraz obsługi Państwa zapytań, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu zakończenia współpracy po czym dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych i reklamowych objętych klauzulą zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Dane finansowe oraz wynikające ze spełnienia obowiązków przez Administratora podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnieni roszczeń. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych przechowywać będziemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane:

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić zgromadzone dane.

 

Czy muszą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Administratorem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, zakupu usług, udziału w konkursach, imprezach plenerowych i innych wydarzeniach, obsługą kierowanych od Państwa zapytań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

 

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie:
Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: