Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 1. Dział Inwentarzy:
 • Księgi inwentarzowe muzealiów etnograficznych
 • Księga inwentarzowa obiektów nieruchomych
 • Księga inwentarzowa kopii obiektów nieruchomych
 • Księga depozytów
 • Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów, karty naukowe, karty magazynowe
 • Ewidencja zbiorów w wersji elektronicznej – program inwentarzowy MONA
 • Umowy, protokoły, wykazy obiektów wypożyczanych
 • Rejestr referentek i plombownic
 • Rejestr wniosków finansowych
 1. Archiwum zakładowe:
 • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych kat A i B
 • spisy zdawczo-odbiorcze
 • spis dokumentacji pozostałej w archiwum
 • spis dokumentacji audiowizualnej
 • karty badań terenowych
 • rejestr dokumentów wypożyczanych/ udostępnianych z archiwum zakładowego
 1. Dział Upowszechniania i Promocji:
 • Rejestr dokumentacji audiowizualnej (zdjęcia, filmy)
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Ewidencja zwiedzających
 1. Biblioteka:
 • Księga inwentarzowa księgozbioru Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (katalog główny)
 • Księga inwentarzowa czasopism
 • Księga inwentarzowa katalogów
 • Katalog elektroniczny – program LIBRA
 • Zbiory specjalne
 • Rejestr korzystających z czytelni
 • Karty wypożyczeń
 • Rejestr nr ISBN i ISSN
 1. Dział finansowy:
 • Księgi rachunkowe
 • Ewidencja przedmiotów nietrwałych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmioty niematerialne
 • Ewidencja ilościowa
 • Ewidencja aktywów obrotowych
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Rejestr umów
 • Rejestry sprzedaży
 1. Dział Administracji i Inwestycji:
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Dzienniki korespondencji
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr nagan
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr legitymacji służbowych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja szkoleń
 • Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Kartoteka magazynowa
 1. Dział przyrodniczy
 • Ewidencja inwentarza żywego
 • Rejestr wniosków finansowych
 1. Dział budowlano – konserwatorski
 • Rejestr wniosków finansowych
 1. Dział konserwatorski
 • Rejestr wniosków finansowych
 1. Dział etnograficzny
 • Rejestr wniosków finansowych
 1. Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
 • Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
 • Księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych
 • Księga inwentarzowa muzealiów „Dom poety”
 • Księga depozytu
 • Ewidencja zbiorów w wersji elektronicznej – program inwentarzowy MONA
 • Księgozbiór Muzeum
 • Księgozbiór Gołębiowskiego
 • Księgozbiór biblioteki medycznej
 • Rejestr korzystających z biblioteki i wypożyczeń
 • Katalogi: karty ewidencyjne muzealiów
 • Umowy, protokoły, wykazy obiektów wypożyczanych
 • Ewidencja zwiedzających
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr wniosków finansowych
 • Książka kontroli

Zasady udostępniania:

 1. Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum.
 2. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.
 3. Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 


Opublikował: Anna Rzeszotarska
Data publikacji: 2013-03-13 09:00:51

Autor dokumentu: Anna Rzeszotarska
Rejestr zmian: [pokaż]

Rejestr zmian

Użytkownik Zmiana Data
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-03-13 09:03:56
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2013-03-13 09:01:50
Anna Rzeszotarska Modyfikacja 2012-09-15 15:30:49