„Bitwy września 1939 na Mazowszu” – relacja z otwarcia wystawy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu