„Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025