Cennik – bilety wstępu dla posiadaczy biletów Kolei Mazowieckich | THE PRICE LIST – ENTRY TICKET TO THE OPEN-AIR MUSEUM FOR PARTICIPANTS OF “KOLEJĄ DO KULTURY”

 

 

 

Rodzaj biletu wstępu

Cena dla uczestników Akcji promocyjnej KOLEJĄ DO KULTURY*

1

Bilet normalny

16,00 zł

2

Bilet ulgowy

12,00 zł

Akcja KOLEJĄ DO KULTURY trwa do 31 grudnia 2022 r. Ze zniżki może skorzystać każdy, kto kupi bilet na pociąg Kolei Mazowieckich – zarówno w kasie biletowej, jak również u kierownika pociągu. Bilet może mieć formę kartonikową,  zakodowaną na Karcie Mazowieckiej lub może być zakupiony za pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy zachować potwierdzenie zakupu biletu. Na skorzystanie ze zniżkowego biletu do instytucji kultury pasażerowie mają czas do 30 dni po upływie terminu ważności biletu na pociąg. Każdy rodzaj biletu może być podstawą do skorzystania z oferowanych zniżek – jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w ofercie specjalnej. Akcja dotyczy także biletów na pociągi  „Dragon” i „Słoneczny”. Nie biorą w niej udziału jedynie bilety ZTM i WKD zakupione w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.       

Regulamin dostępny tutaj

 

Więcej o akcji i informacje o partnerach

 

Type of an entry ticket

The price for participants of promotional action “KOLEJĄ DO KULTURY”

1

Entry ticket – normal

16,00 zł

2

Entry ticket – concessionary

12,00 zł

 

Promotional action “KOLEJĄ DO KULTURY” continues to 31 December 2022. Discounted tickets can be used by everyone who purchases Koleje Mazowieckie train ticket – both at a ticket office and from a train conductor. The ticket may be in a card form, coded on Karta Mazowiecka, or it may be bought via SkyCash system. In the above cases, please keep your purchase confirmation. To use a discounted ticket to cultural institutions, passengers have time to 30 days after expiration of the ticket’s validity. Every type of a ticket can be the basis to use the offered discounts – single, season, or bought in a special offer. The action applies also to “Dragon” and “Słoneczny” trains. Only ZTM and WKD tickets bought within “Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” offer do not take part in the action.

 

The regulations available here.

More about the action and information about the partners