Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50% ulgi na bilety wstępu do skansenu, ratusza i Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (normalne i ulgowe). Ulga dotyczy biletów zarówno  w dni powszednie jak i niedziele i święta. Uldze nie podlegają bilety wstępu, których cena wynosi 1,00 zł., karnety oraz specjalne bilety wstępu.

 

CENNIK – BILETY WSTĘPU – KARTA DUŻEJ RODZINY

Skansen

Bilet wstępu – normalny  Karta Dużej Rodziny

9,00 zł

Skansen

Bilet wstępu – ulgowy Karta Dużej Rodziny

7,00 zł

Ratusz, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny

3,00 zł

Ratusz, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Bilet wstępu ulgowy  Karta Dużej Rodziny

2,00 zł

 

 


 

People with Karta Dużej Rodziny are entitled to 50% discount for entry tickets to the open-air museum, the town hall, and the Museum of the Small Town in Bieżuń (normal and concessionary). The discount applies to the tickets for weekdays, as well as Sundays and holidays. The discount does not apply to the tickets that cost 1 zł, carnets, and special entry tickets.

THE PRICE LIST – ENTRY TICKETS – KARTA DUŻEJ RODZINY

The open-air museum

Entry ticket – normal Karta Dużej Rodziny

9 zł

The open-air museum

Entry ticket – concessionary Karta Dużej Rodziny

7 zł

The town hall, the Museum of the Small Town in Bieżuń

Entry ticket – normal Karta Dużej Rodziny

3 zł

The town hall, the Museum of the Small Town in Bieżuń

Entry ticket – concessionary Karta Dużej Rodziny

2 zł