USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

Herbata, kawa – z cukrem/szt.

2,00

Zestaw śniadaniowy /osoba

30,00

Serwis kawowy – wariant I

10,00

Serwis kawowy – wariant II

12,00

Serwis kawowy – wariant III

15,00

GASTRONOMIC SERVICES

Tea, coffee – with sugar/piece

2 zł

Breakfast/person

30 zł

Coffee service – variant I

10 zł

Coffee service – variant II

12 zł

Coffee service – variant III

15 zł