CENNIK OPŁAT ZA NAJEM POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ/STOISKA

WYROBY RĘKODZIEŁA

 

Lp.

Rodzaj sprzętu/wyposażenia

Cena brutto

1.

Namiot (cały) 4 x 2 m

100,00 zł

2.

Namiot (połowa) 2 x 2 m

50,00 zł

3.

Parasol

50,00 zł

4.

Stół (1 szt.)

15,00 zł

5.

Ławka (1 szt.)

10,00 zł

6.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni do  4 m2

40,00 zł

7.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni od 4m2do 8 m2

80,00 zł

8.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni powyżej  8 m2

wielokrotność opłaty za wynajem powierzchni do 4 m2

9.

Dostęp do prądu 4 kW

60,00 zł


CENNIK OPŁAT ZA NAJEM POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ/STOISKA

KUCHNIA REGIONALNA, PRODUKTY REGIONALNE

 

Lp.

Rodzaj sprzętu/wyposażenia

Cena brutto

1.

Namiot (cały) 4 x 2 m

150,00 zł

2.

Namiot (połowa) 2 x 2 m

75,00 zł

3.

Parasol

50,00 zł

4.

Stół (1 szt.)

15,00 zł

5.

Ławka (1 szt.)

10,00 zł

6.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni do  4 m2

50,00 zł

7.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni od 4m2do 8 m2

100,00 zł

8.

Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni powyżej  8 m2

wielokrotność opłaty za wynajem powierzchni do 4 m2

9.

 

Dostęp do prądu 4W

60,00 zł

 

THE PRICE LIST – DISPLAY SPACES/STALLS HIRE

HANDICRAFTS

No.

Type of equipment

Gross price

1.

Tent (whole) 4 x 2 metres

100 zł

2.

Tent (half) 2 x 2 metres

50 zł

3.

Sunshade umbrella

50 zł

4.

Table (1 item)

15 zł

5.

Bench (1 item)

10 zł

6.

Charge for hiring display space up to 4 square metres

40 zł

7.

Charge for hiring display space from 4 to 8 square metres

80 zł

8.

Charge for hiring display space over 8 square metres

Multiple of charge for hiring display space up to 4 square metres

9.

Access to electricity 4kW

60 zł

 

THE PRICE LIST – DISPLAY SPACES/STALLS HIRE

REGIONAL CUISINE, REGIONAL PRODUCTS

No.

Type of equipment

Gross price

1.

Tent (whole) 4 x 2 metres

150 zł

2.

Tent (half) 2 x 2 metres

75 zł

3.

Sunshade umbrella

50 zł

4.

Table (1 item)

15 zł

5.

Bench (1 item)

10 zł

6.

Charge for hiring display space up to 4 square metres

50 zł

7.

Charge for hiring display space from 4 to 8 square metres

100 zł

8.

Charge for hiring display space over 8 square metres

Multiple of charge for hiring display space up to 4 square metres

9.

Access to electricity 4kW

60 zł