Fot. D Krześniak 10 Wiel_2021_Dz

woda święcona w niebieskiej karafce i korona cierniowa na stole pod białym obrusem