Rzeka – w której mieszkały demony

rzeka w otoczeniu roślinności