Zakola rzek miejsce, w którym pojawiały się Rusałki

rzeka w otoczeniu roślinności