Wykład, na ekranie przykład ukazania starości w rzeźbie antycznej.