Konkursy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Wybierz rodzaj zajęcia

Konkurs trwa do 16 maja 2022 r.
Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, którzy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.
Jego celem jest:
 • - pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych;
 • - kształtowanie upodobań artystycznych oraz plastycznych;
 • - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej sztuką;
 • - kształtowanie, poprzez działalność plastyczną, osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka;
 • - pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • - poznanie zbiorów określonego muzeum;
 • - dokonanie wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub naukowo-badawczym, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu;
 • - wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. „zaplecza muzealnego” (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny, itp.);
 • - technika pracy plastycznej - dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.), format - minimum A-4, maximum A-1;
 • - dostarczenie pracy osobiście, pocztą lub kurierem na własny koszt, w terminie do 16 maja 2022 r. na adres:

 • MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU
  ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
  UL. ZAMKOWA 2
  09-320 BIEŻUŃ
  tel. (023) 657 80 45
  z dopiskiem: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne)
 • - dostarczenie do pracy konkursowej czytelnej informacji (nie podklejać) dotyczącej uczestnika konkursu (załącznik Nr 1);
 • - dostarczenie wraz z pracą podpisanej Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik Nr 2 ).