MUZEOPRZYTULAK - zaprojektuj maskotkę dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Termin nadsyłania prac: 15.05.2021 Termin rozstrzygnięcia: 01.06.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do młodzieży od lat 14 i osób dorosłych
Muzeoprzytulak1 - MWM Sierpc
Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie, indywidualnie wykonać projekt maskotki jubileuszowej (lub samą maskotkę jako pracę przestrzenną) inspirowanej codziennością i folklorem wsi Mazowsza północno-zachodniego. Praca musi być autorskim pomysłem uczestnika. Projekt przestrzenny może być wykonany z dowolnych materiałów naturalnych lub sztucznych (tkanina, wełna, wata, gąbka, bibuła, papier, plastik, sznurek, makulatura, korek, materiały mieszane, włókna naturalne lub sztuczne). Jeśli zaś zdecydujecie się wykonać projekt graficzny maskotki możecie użyć zarówno grafiki komputerowej, jak i materiałów plastycznych: piórka, pasteli, kredek, ołówka, węgla. Minimalny wymiar pracy to A4, maksymalny A3.

Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 14 i osób dorosłych.
Na projekty czekamy do 15 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi natomiast 1 czerwca 2021 r. Do pracy dołączyć należy wypełnioną kartę zgłoszeniową. Projekt wykonany z pomocą grafiki komputerowej powinien być dostarczony w formie wydruku i na nośniku zewnętrznym lub przesłany pocztą elektroniczną na adres: promocja@mwmskansen.pl.

  Pliki do pobrania:


Skarby z mazowieckiej skrzyni

Termin konkursów: każdy piątek od 08.05.2021 do 26.11.2021 Termin rozstrzygnięcia: w dniu ogłoszenia konkursu Konkurs wiedzy Adresowany do osób pełnoletnich obserwujących fanpage Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzealna skrzynia, konkurs - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Konkurs wiedzy z zakresu folkloru o życiu codziennym mazowieckiej wsi. Uczestniczyć w nich mogą osoby pełnoletnie obserwujące fanpage Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na Facebooku. W każdy piątek o godzinie 9.00 w poście zamieszczone będzie pytanie konkursowe w formie hasła lub zdjęcia wybranego eksponatu. Osoba, która jako pierwsza w komentarzu poda prawidłowe wyjaśnienie wygrywa.

Odpowiedzi można udzielać wyłącznie w komentarzach pod postem. Wszelkie pytania należy kierować na adres: promocja@mwmskansen.pl

  Pliki do pobrania:


Skansen słońcem malowany

Termin nadsyłania prac: 15.10.2021 Termin rozstrzygnięcia: 29.10.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat
Ręka dziecka, rysowanie - Skansen w Sierpcu
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-15 lat. Jego celem jest twórcze ukazanie bogactwa barw krajobrazów sierpeckiego skansenu w różnych porach roku, w tym: obiektów muzealnych, szaty roślinnej oraz skansenowskich zwierząt. Konkurs stanowi doskonałą formę rozwijania spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej, dostrzegania piękna przyrody i pogłębiania więzi z własnym regionem. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3. Prace będą oceniane w dwóch wiekowych (7-10 lat i 11-15 lat).

  Pliki do pobrania:


Skansen w obiektywie

Termin nadsyłania prac: 15.11.2021 Termin rozstrzygnięcia: 26.11.2021 Konkurs fotograficzny Adresowany do fotografów w każdym wieku
old-camera-5027605_1920
Konkurs stanowi znakomitą formę poznawania ekspozycji muzealnej oraz dostrzegania jej zmienności i piękna w różnych porach roku. Rozwija wrażliwość i pozwala doskonalić techniki twórczego fotografowania. Skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych (pasjonatów, fotografów nieprofesjonalnych). Laureaci najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich zdjęcia zostaną zaprezentowane w kalendarzu wielkoformatowym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na 2023 r.

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: j.asztemborski@mwmskansen.pl

  Pliki do pobrania:


Tradycyjna palma wielkanocna

Termin nadsyłania prac: 22.03.2021 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.03.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych
2 2018_niedzielapalmowa fot.Anna Pesta
Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wielkanocnej według dawnych wzorów mazowieckich lub występujących w innych regionach Polski. Prace można zgłosić w kategorii indywidualnej lub zespołowej, oznaczając region, z którego pochodzą. Najładniejsze palmy zostaną wyłonione drogą głosowania przez jury konkursu. Laureaci otrzymają nagrody za I, II i III miejsce. Ponadto internauci wybiorą za pomocą “lajków” na Facebooku jedną tradycyjną palmę mazowiecką, która odbierze Nagrodę Publiczności. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
Termin dostarczenia prac: do 22.03.2021 r., skansen, sala A budynek Kasy przy ul. Narutowicza lub pocztą tradycyjną. Rozstrzygnięcie konkursu: 29.03.2021 r., online na kanale Youtube oraz na Facebook'u.

  Pliki do pobrania:


Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki

Termin nadsyłania prac: 29.11.2021 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.12.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 6-15 lat
Szopka betlejemska
Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Praca może być wykonana zarówno z materiałów naturalnych oraz wtórnych takich jak: drewno, rośliny suszone (z wyjątkiem gatunków objętych ochroną), produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna, włókna naturalne i sztuczne, plastik, metal, karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia, folia aluminiowa, styropian, płyty CD, wata, włókna sztuczne, beton itp. Jej wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm x 50 cm x 50 cm, nie może też być podświetlana.
Termin dostarczenia prac: do 29.11.2021 r., skansen, sala A budynek Kasy przy ul. Narutowicza lub pocztą tradycyjną. Rozstrzygnięcie konkursu: 03.12.2021 r.

  Pliki do pobrania: