Tradycyjna palma wielkanocna

Termin nadsyłania prac: 22.03.2021 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.03.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych
2 2018_niedzielapalmowa fot.Anna Pesta
Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych. Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wielkanocnej według dawnych wzorów mazowieckich lub występujących w innych regionach Polski. Prace można zgłosić w kategorii indywidualnej lub zespołowej, oznaczając region, z którego pochodzą. Najładniejsze palmy zostaną wyłonione drogą głosowania przez jury konkursu. Laureaci otrzymają nagrody za I, II i III miejsce. Ponadto internauci wybiorą za pomocą “lajków” na Facebooku jedną tradycyjną palmę mazowiecką, która odbierze Nagrodę Publiczności. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Termin dostarczenia prac: do 22.03.2021 r., skansen, sala A budynek Kasy przy ul. Narutowicza lub pocztą tradycyjną. Rozstrzygnięcie konkursu: 29.03.2021 r., online na kanale Youtube oraz na Facebook'u.
    Pliki do pobrania:


MUZEOPRZYTULAK - zaprojektuj maskotkę dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Termin nadsyłania prac: 15.05.2021 Termin rozstrzygnięcia: 01.06.2021 Konkurs plastyczny Adresowany do młodzieży od lat 14 i osób dorosłych
Muzeoprzytulak1 - MWM Sierpc
By wziąć udział w konkursie należy samodzielnie, indywidualnie wykonać projekt maskotki jubileuszowej (lub samą maskotkę jako pracę przestrzenną) inspirowanej codziennością i folklorem wsi Mazowsza północno-zachodniego. Praca musi być autorskim pomysłem uczestnika. Projekt przestrzenny może być wykonany z dowolnych materiałów naturalnych lub sztucznych (tkanina, wełna, wata, gąbka, bibuła, papier, plastik, sznurek, makulatura, korek, materiały mieszane, włókna naturalne lub sztuczne). Jeśli zaś zdecydujecie się wykonać projekt graficzny maskotki możecie użyć zarówno grafiki komputerowej, jak i materiałów plastycznych: piórka, pasteli, kredek, ołówka, węgla. Minimalny wymiar pracy to A4, maksymalny A3. Jedynym ograniczeniem jest tu wasza wyobraźnia. Konkurs adresowany jest młodzieży od lat 14 i osób dorosłych. Na wasze projekty czekamy do 15 maja 2021. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi natomiast 1 czerwca 2021. Do pracy dołączyć powinniście wypełnioną kartę zgłoszeniową. Projekt wykonany z pomocą grafiki komputerowej powinien być dostarczony w formie wydruku i na nośniku zewnętrznym lub przesłany pocztą elektroniczną na adres: promocja@mwmskansen.pl .
    Pliki do pobrania:


Skansen słońcem malowany

Termin nadsyłania prac: Termin rozstrzygnięcia: Konkurs plastyczny Adresowany do dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat
Ręka dziecka, rysowanie - Skansen w Sierpcu
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież szkolna w wieku 6-15 lat. Jego celem jest twórcze ukazanie bogactwa barw krajobrazów sierpeckiego skansenu w różnych porach roku, w tym: obiektów muzealnych, szaty roślinnej oraz skansenowskich zwierząt. Stanowi doskonałą formę rozwijania spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej, dostrzegania piękna przyrody i pogłębiania więzi z własnym regionem. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych w formacie A3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach technicznych: rysunek, malowanka (farby, pastele) oraz 3 kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9 – 11 lat, 12-15 lat.
    Pliki do pobrania:


Skansen w obiektywie

Termin nadsyłania prac: 25.10.2021 Termin rozstrzygnięcia: 03.12.2021 Konkurs fotograficzny Adresowany do młodzieży od lat 13 i osób dorosłych
Zbliżenie na obiektyw aparatu
Konkurs stanowi znakomitą formę poznawania ekspozycji muzealnej oraz dostrzegania jej zmienności i piękna w różnych porach roku. Rozwija wrażliwość i pozwala doskonalić techniki twórczego fotografowania. Skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych (pasjonatów, fotografów nieprofesjonalnych). Laureaci najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich zdjęcia zostaną zaprezentowane w kalendarzu wielkoformatowym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na 2023r.

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: j.asztemborski@mwmskansen.pl

    Pliki do pobrania: