Zajęcia dla osób ze specjalnymi potrzebami

Interaktywna ścieżka zwiedzania o charakterze animacyjno-edukacyjnym. Program edukacyjny dla osób spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną

  • Czas trwania: 2 godziny (zwiedzanie połączone z grami i zabawami)
  • Grupy: do 10 osób.
  • Grupa docelowa: osoby w spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną;
  • Maj- Wrzesień (w wypadku niesprzyjającej pogody program edukacyjny zostaje odwołany).

Program edukacyjny obejmuję zwiedzanie wybranych obiektów z przewodnikiem przy pomocy książki znaków (komunikacja alternatywna) oraz zajęcia z wykorzystaniem sensorycznych materiałów i akcesoriów. Uczestnicy zajęć nabywają wiedzę o kulturze ludowej Mazowsza, a także rozwijają oryginalność myślenia i doskonalą umiejętności poznawcze, sensoryczne, ruchowe oraz komunikacyjne.

Ścieżka zwiedzania obejmuje wybrane obiekty, zajęcia interaktywne odbywają się w wybranych zagrodach.

Realizacja zadania pn. ”Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną” było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Plan wizyty