Proponujemy Państwu udział w zajęciach edukacyjnych przybliżających zwyczaje i folklor dawnej wsi mazowieckiej. Mogą Państwo dokonać wyboru spośród kilku wariantów obejmujących: udział w lekcji lub warsztatach, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz przejazdu wozem i ogniska.

 • Każda z poniższych propozycji skierowana jest do grup liczących od 15 do 25 osób; w przypadku grup liczniejszych należy wybrać kilka pakietów;
 • Z propozycji korzystać można od wtorku do piątku w maju i czerwcu;
 • Przejazd wozem i ognisko są atrakcjami opcjonalnymi;
 • Rezygnacja z któregokolwiek z podanych w pakiecie punktów wiąże się z przerwą i koniecznością oczekiwania na realizację kolejnych;
 • W celu płynnej realizacji programu prosimy o punktualne przybycie na teren Muzeum;
 • Spóźnienie może wiązać się z koniecznością odwołania części lub całości atrakcji ujętych w programie;
 • Grupy korzystające w lekcji kaligrafii prosimy o przyjazd do kasy nr 2 (Kasa Młyn);
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 24 275 28 83, wew. 234 lub 217

Rezerwacje przyjazdu przyjmowane są telefonicznie, pod numerem 24 275 28 83, wew. 234 i 217 oraz drogą mailową: rezerwacje@mwmskansen.pl


Cennik

 • bilet wstępu normalny – 20 zł
 • bilet wstępu ulgowy – 16 zł
 • dzieci do lat 7 otrzymują bilety bezpłatne
 • przewodnik w języku polskim, grupa do 15 osób – bilet/ grupa – 130 zł
 • przewodnik w języku polskim, grupa powyżej 15 osób – bilet/ osoba – 9 zł
 • przewodnik w języku angielskim, grupa do 15 osób – bilet/ grupa – 160 zł
 • przewodnik w języku angielskim, grupa powyżej 15 osób – bilet/ osoba – 11 zł
 • lekcja tematyczna „Gry i zabawy naszych dziadków” – 7 zł/ os.
 • warsztaty: „Dziecko w rodzinie wiejskiej na początku XX wieku”; „Barwny świat ludowych wycinanek”; „Len – od ziarenka do nitki” – 13 zł/ os.
 • ścieżka „W zagrodzie dziadka” – 16 zł/ os.
 • lekcja kaligrafii – 22 zł/ os.
 • przejazd wozem – 12 zł/ os.
 • organizacja ogniska – grupa zorganizowana min. 15 osób., bilet/osoba – 9,00 zł, czas trwania – 60 min. Prowiant oraz naczynia jednorazowe należy dostarczyć we własnym zakresie.

 

WARSZTATY „BARWNY ŚWIAT LUDOWYCH WYCINANEK”, sala A

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Uczestnicy zajęć znajdują odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: skąd wzięła się tradycja wycinankarstwa w Polsce, jakie miejsce zajmowała wycinanka we wnętrzu mieszkalnym, jakie były formy i techniki wycinania oraz jakich narzędzi używano. Podczas zajęć każdy z uczestników otrzymuje szablon charakterystycznej dla regionu Mazowsza wycinaki, którą wykonuje samodzielnie. Swoją pracę zabiera o domu. Zajęcia w formie pogadanki ilustrowanej projekcją zdjęć połączonej z warsztatami plastycznymi.

Pakiet nr I   Pakiet nr II   Pakiet nr III   Pakiet nr IV
9.00 –9.30 czynności organizacyjne   9.00 – 9.30 czynności organizacyjne   12.30 –13.00 czynności organizacyjne   12.30 –13.00 czynności organizacyjne
9.30 – 10.30

Warsztaty „Barwny świat wycinanek”, sala A

9.30 – 11.00 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 13.00 – 14.00

Warsztaty „Barwny świat wycinanek”, sala A

13.00 – 13.20 przejazd wozem opcjonalnie
10.40 – 11.00 przejazd wozemopcjonalnie 11.10 – 12.10

Warsztaty „Barwny świat wycinanek”, sala A

14.00 – 14.30  zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną 13.20 – 14.50 zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną
11.00 – 12.30  zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.20 – 12.40 przejazd wozemopcjonalnie 14.30 – 14.50 przejazd wozem – opcjonalnie 15.00 – 16.00 

Warsztaty „Barwny świat wycinanek”, sala A

14.50 zwiedzanie bez przewodnika lub z audioprzewodnikiem
12.40 – 13.40 Ognisko opcjonalnie 12.50 – 13.50 Ogniskoopcjonalnie 16.10  – 17.00 Ogniskoopcjonalnie 16.10 – 17.00 Ogniskoopcjonalnie

WARSZTATY „DZIECKO W RODZINIE WIEJSKIEJ NA POCZĄTKU XX WIEKU” + WYKONYWANIE LALEK MOTANEK, sala G

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Lekcja wprowadza w świat dziecka wiejskiego na przełomie XIX i XX wieku. Uczestnicy dowiadują się, jakie przesądy towarzyszyły narodzinom dziecka? Gdzie bawiły się dzieci wiejskie? Jak wyglądały zabawki? Czy dzieci chodziły do szkoły? Jakie miały obowiązki? Podczas zajęć uczestnicy wykonują własną lalkę – motankę.

Pakiet nr V   Pakiet nr VI   Pakiet nr VII   Pakiet nr VIII
9.00 – czynności organizacyjne   9.00 – czynności organizacyjne   12.30 – czynności organizacyjne   12.30 – czynności organizacyjne
9.30 – 10.30

Warsztaty „Dziecko w rodzinie wiejskiej + wykonywanie

lalek motanek, sala G

9.30 – 11.00 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 13.00 – 14.00 

Warsztaty „Dziecko w rodzinie wiejskiej + wykonywanie

lalek motanek, sala G

13.00 – 13.40 zwiedzanie bez przewodnika lub z audioprzewodnikiem
10.30 – 12.00  zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 11.10 – 12.10 

Warsztaty „Dziecko w rodzinie wiejskiej + wykonywanie

lalek motanek, sala G

14.10 – 14.30 Przejazd wozem opcjonalnie 13.40 – 14.00 Przejazd wozem – opcjonalnie
12.10 – 12.30 Przejazd wozem – opcjonalnie 12.30 – 12.50 Przejazd wozem – opcjonalnie 14.30 – 16.00 zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną 14.10 – 15.10 

Warsztaty „Dziecko w rodzinie wiejskiej + wykonywanie

lalek motanek, sala G

15.20 – 16.00 zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną
12.40 – 13.40 Ognisko – opcjonalnie 13.00 – 14.00 Ognisko – opcjonalnie 16.00 – 17.00 Ognisko – opcjonalnie 16.00 – 17.00 Ognisko – opcjonalnie


LEKCJA KALIGRAFII, sala MŁYN

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Lekcja kaligrafii to prawdziwa podróż w czasie. Uczestnicy przenoszą się do szkoły z połowy XX wieku. W atmosferę wprowadza już samo wyposażenie izby szkolnej: czarna tablica z zajęczą łapką do wycierania, dyscyplina, katedra czy ławki z pochylonym blatem i otworem na kałamarz. Tylko w tej wyjątkowej lekcji uczniowie uczestniczą ubrani w fartuszki szkolne. Podczas zajęć poznają dawne przybory szkolne takie jak: bibularz, pióro czy kałamarz. Poznają także wzory liter pisanych obowiązujących w połowie XX wieku. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego. Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników, zajęcia kończy pamiątkowe zdjęcie klasowe. Zdjęcie wraz z imiennym świadectwem udziału w zajęciach otrzymuje każdy uczeń. Wysyłane są pocztą na adres wskazany przez opiekuna grupy.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przypominamy o konieczności wypełnienia formularza zgody na obecność dziecka na fotografii grupowej, wykonywanej podczas warsztatów kaligrafii. Formularz dostępny jest tutaj załącznik pdf załącznik docx

Pakiet nr IX   Pakiet nr X   Pakiet nr XI   Pakiet nr XII
9.00 – czynności organizacyjne   9.00 – czynności organizacyjne   12.30 – czynności organizacyjne   12.30 – czynności organizacyjne
9.30 – 10.30 

Lekcja kaligrafii

9.30 – 11.00 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 13.00 -13.20 Przejazd wozem opcjonalnie 13.00 – 13.20  zwiedzanie bez przewodnika lub z audioprzewodnikiem
10.40 – 11.00 przejazd wozem – opcjonalnie 11.10-11.30 przejazd wozem – opcjonalnie 13.30 – 14.30 

Lekcja kaligrafii

13.20 – 13.40 Przejazd wozem – opcjonalnie
13.40 – 15.00 zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną
11.10 – 12.40 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 11.40 – 12.40 

Lekcja kaligrafii

14.30 – 16.00 zwiedzanie bez przewodnika, z audioprzewodnikiem lub aplikacją mobilną 15.00 – 16.00 

Lekcja kaligrafii

12.50 – 13.50 Ognisko – opcjonalnie 12.50 – 13.50  Ognisko- opcjonalnie 16.00 – 17.00 Ognisko – opcjonalnie 16.00 – 17.00 Ognisko –opcjonalnie


ZAJĘCIA „W ZAGRODZIE DZIADKA” – ZAGRODA Z DZIERZĄŻNI

Czas trwania zajęć: ok. 50 min

Grupa docelowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Uczestnicy zajęć goszczą w zagrodzie wiejskiej z pocz. XX wieku. Poznają zwierzęta gospodarskie hodowane wsi i budynki, w których mieszkały. Dowiadują się jak wyglądała codzienna praca w gospodarstwie chłopskim, a także jak należy segregować odpady, by zadbać o czystość środowiska. Lekcji towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający zagadki i łamigłówki do samodzielnego rozwiązania.

Pakiet nr XIII   Pakiet nr XIV
9.30 – czynności organizacyjne   9.30 – czynności organizacyjne
10.00 – 10.20  przejazd wozem – opcjonalnie 10.00 – 10.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
10.30 – 11.30 

Zajęcia „W zagrodzie dziadka”

10.20 -10.40 przejazd wozem – opcjonalnie
11.40 – 12.40 Ognisko – opcjonalnie 10.40 – 11.40 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
12.50 – 14.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 11.50 – 12.50 Ognisko- opcjonalnie
13.00 – 14.00

Zajęcia „W zagrodzie dziadka”


GRY I ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW – ZAGRODA Z OSTROWA

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: 5-, 6-latki, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Gry i zabawy niosą ze sobą wiele wartości poznawczych. Rozwijają umiejętności manualne, uczą zasad współzawodnictwa, integrują i wychowują. Uczestnicy zajęć nie tylko poznają dawne, wiejskie zabawy, ale także będą mieli okazję sprawdzić swoją sprawność w grach i zabawach swoich przodków, takich jak: serso, ciuciubabka, chodzenie na szczudłach, toczenie obręczy i wiele innych. Lekcja odbywa się na terenie jednej z zagród.

Pakiet nr XV   Pakiet nr XVI
9.30 – 10.00 czynności organizacyjne   9.30 – 10.00 czynności organizacyjne
10.00 – 10.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.00  – 10.20 przejazd wozem – opcjonalnie
10.20 – 10.40 przejazd wozem – opcjonalnie
10.40 – 11.50 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.30 – 11.30

Gry i zabawy naszych dziadków

12.00 – 13.00  Ognisko – opcjonalnie 11.40 – 12.40 Ognisko – opcjonalnie
13.10 – 14.10 

Gry i zabawy naszych dziadków

12.50 – 14.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem


WARSZTATY „LEN –OD ZIARENKA DO NITKI” – ZAGRODA Z CZERMNA

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: klasy 1-8 szkoły podstawowej

Obok zbóż, popularnymi roślinami na Mazowszu były len i konopie. Przędzę lnianą wykorzystywano do wyrobu tkanin. Ale nie tylko. Len ma też właściwości lecznicze. Jakie zastosowanie miał len? Jak wyglądały etapy obróbki lnu ? O tym uczestnicy dowiedzą się podczas pokazu międlenia, klepania i czesania lnu. Pokaz prowadzony jest w jednej z zagród i jest możliwy do przeprowadzenia tylko przy sprzyjającej pogodzie.

Pakiet nr XVII   Pakiet nr XVIII
9.30 – 10.00 czynności organizacyjne   9.30 – 10.00 czynności organizacyjne
10.00 – 11.30 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.00. – 11.00 

Warsztaty „Len – od ziarenka do nitki”

11.40 – 12.00 przejazd wozem – opcjonalnie 11.10 – 11.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
12.10 – 13.10 

Warsztaty „Len – od ziarenka do nitki”

11.30 – 11.50 przejazd wozem – opcjonalnie
13.20 – 14.20 Ognisko – opcjonalnie 12.00 – 13.20 zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
13.20 – 14.20  Ognisko – opcjonalnie