Proponujemy Państwu udział w zajęciach edukacyjnych przybliżających zwyczaje i folklor dawnej wsi mazowieckiej. Mogą Państwo dokonać wyboru spośród kilku wariantów obejmujących: udział w lekcji lub warsztatach, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz przejazd wozem i ogniska.

 • Każda z poniższych propozycji skierowana jest do grup liczących od 15 do 25 osób; w przypadku grup liczniejszych należy wybrać kilka pakietów;
 • Z propozycji korzystać można od wtorku do piątku od września do końca grudnia;
 • Przejazd wozem i ognisko są atrakcjami opcjonalnymi;
 • Rezygnacja z któregokolwiek z podanych w pakiecie punktów wiąże się z przerwą i koniecznością oczekiwania na realizację kolejnych;
 • W celu płynnej realizacji programu prosimy o punktualne przybycie na teren Muzeum;
 • Spóźnienie może wiązać się z koniecznością odwołania części lub całości atrakcji ujętych w programie;
 • Grupy korzystające w lekcji kaligrafii prosimy o przyjazd do kasy nr 2 (Kasa Młyn);
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 24 275 28 26 oraz 24 275 28 83, wew. 234

Rezerwacje przyjazdu przyjmowane są telefonicznie, pod numerem 24 275 28 26 lub 24 275 28 83, wew. 234 oraz drogą mailową: rezerwacje@mwmskansen.pl


Cennik

 • bilet wstępu normalny – 20 zł
 • bilet wstępu ulgowy – 16 zł
 • dzieci do lat 7 otrzymują bilety bezpłatne
 • przewodnik w języku polskim, grupa do 15 osób – bilet/ grupa – 130 zł
 • przewodnik w języku polskim, grupa powyżej 15 osób – bilet/ osoba – 9 zł
 • przewodnik w języku angielskim, grupa do 15 osób – bilet/ grupa – 160 zł
 • przewodnik w języku angielskim, grupa powyżej 15 osób – bilet/ osoba – 11 zł
 • lekcja tematyczna „Gry i zabawy naszych dziadków” – 7 zł/ os.
 • warsztaty: „Od ziarenka do chleba”; „Ziołolecznictwo wiejskie”; „Słodycze, wosk, leki z mazowieckiej pasieki”; „Len – od ziarenka do nitki”; „Magia i wierzenia. Demony ludowe”; „Wieczory andrzejkowe” – 13 zł/ os.
 • ścieżka „W zagrodzie dziadka”; „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w parku dworskim” – 16 zł/ os.
 • lekcja kaligrafii – 22 zł/ os.
 • program edukacyjny „Wieczory Andrzejkowe” – 32 zł/ os.
 • program edukacyjny „Zima w Skansenie” – 47 zł/ os.
 • program edukacyjny „Mikołajki w Skansenie” – 37 zł/ os.
 • przejazd wozem – 12 zł/ os.
 • organizacja ogniska – grupa zorganizowana min. 15 osób., bilet/osoba – 9 zł, czas trwania – 60 min. Prowiant oraz biodegradowalne (ekologiczne) naczynia jednorazowe należy dostarczyć we własnym zakresie.
 • osoby, które nie korzystają z programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu, wybierając cały program edukacyjny mogą skorzystać z pakietów edukacyjnych „Wieczory Andrzejkowe”; „Zima w Skansenie”; „Mikołajki w Skansenie”.
 • serdecznie zapraszamy również do zwiedzania Ratusza w Sierpcu oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

WRZESIEŃ 2023

 

WARSZTATY „Słodycze, wosk, leki z mazowieckiej pasieki”, sala A

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Uczestnicy warsztatów mają możliwość poznania życia rodziny pszczelej oraz produktów pszczelich. Lekcja muzealna jest połączeniem teorii z praktyką. Uczestnik zajęć poprzez obraz, pokaz, dotyk i samodzielne obcowanie z woskiem pszczelim wzbogaca swoją wiedzę i umiejętność pracy z plastycznym produktem, czego efektem jest wykonana własnoręcznie świeczka z węzy pszczelej. Edukacyjny charakter lekcji muzealnej został wzbogacony o zwyczaje i tradycje pszczelarskie występujące na wsi XIX i XX wiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsza. Uczestnicy zajęć poznają również podstawowe narzędzia pszczelarskie potrzebne do pracy w pasiece.

 

Pakiet nr I

Pakiet nr II

Pakiet nr VII

9.00-9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.30-10.30 – warsztaty „Słodycze, wosk, leki” – sala A 9.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.30–13.00 – czynności organizacyjne

10.40-11.00 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.10–12.10 – warsztaty „Słodycze, wosk, leki”– sala A, budynek A

13.00–14.00 – warsztaty „Słodycze, wosk, leki”– sala A, budynek A

11.00-12.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.20-12.40 – przejazd wozem – opcjonalnie

14.10-14.30 – przejazd wozem – opcjonalnie

12.40-13.40 – ognisko – opcjonalnie

12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie 14.30 – 16.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 16.10-16.50 – ognisko – opcjonalnie

 

WARSZTATY „OD ZIARENKA DO CHLEBA + LEPIENIE BYŚKÓW”, sala G

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Lekcja przybliża etapy uprawy i obróbki zboża na mazowieckiej wsi od końca XIX do lat 50.XX wieku. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.: jakie przesądy i zabiegi magiczne towarzyszyły uprawie zbóż? Ile pracy wymagała obróbka ziarna i jakich narzędzi używano oraz czy do ciasta chlebowego dodawano drożdży? Poznają narzędzia i urządzenia służące dawnym mieszkańcom wsi do uprawy i obróbki zbóż, a także funkcje jakie w tradycji ludowej pełniło pieczywo. Będą mieli okazję samodzielnie wykonać byśka (figurkę) z ciasta.

Pakiet nr III

Pakiet nr IV

Pakiet nr VIII

9.00-9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.30–10.30 – warsztaty „Od ziarenka do chleba…” – sala G 9.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.30–13.00 – czynności organizacyjne

10.30–11.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.10–12.10 – warsztaty „Od ziarenka do chleba…” – sala G, budynek G 13.00–14.00 – warsztaty „Od ziarenka do chleba…” – sala G, budynek G 

11.30 – 11.50 – przejazd wozem – opcjonalnie

12.20-13.20 – ognisko – opcjonalnie

14.10–14.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.50–12.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

13.30-13.50 – przejazd wozem – opcjonalnie

14.30-14.50 – przejazd wozem – opcjonalnie

12.30 – 13.30 – ognisko – opcjonalnie polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

14.50 – 16.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem,

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu _

16.00-16.50 – ognisko – opcjonalnie


WARSZTATY „UCZYMY SIĘ KALIGRAFII”, sala MŁYN

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Lekcja kaligrafii to prawdziwa podróż w czasie. Uczestnicy przenoszą się do szkoły z połowy XX wieku. W atmosferę wprowadza już samo wyposażenie izby szkolnej: czarna tablica z zajęczą łapką do wycierania, dyscyplina, katedra czy ławki z pochylonym blatem i otworem na kałamarz. Tylko w tej wyjątkowej lekcji uczniowie uczestniczą ubrani w fartuszki szkolne. Podczas zajęć poznają dawne przybory szkolne takie jak: bibularz, pióro czy kałamarz. Poznają także wzory liter pisanych obowiązujących w połowie XX wieku. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego. Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników, zajęcia kończy pamiątkowe zdjęcie klasowe. Zdjęcie wraz z imiennym świadectwem udziału w zajęciach otrzymuje każdy uczeń. Wysyłane są pocztą na adres wskazany przez opiekuna grupy.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przypominamy o konieczności wypełnienia formularza zgody na obecność dziecka na fotografii grupowej, wykonywanej podczas warsztatów kaligrafii. Formularz dostępny jest tutaj załącznik pdf załącznik docx

 

Pakiet nr V

Pakiet nr VI

Pakiet nr IX

9.00-9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.30-10.30 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn 9.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 

12.30–13.00 – czynności organizacyjne

 

10.40-11.00 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.10–11.30 – przejazd wozem – opcjonalnie

13.00–13.20 – przejazd wozem – opcjonalnie

11.10-12.40 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.40–12.40 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn

13.30–14.30 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn 

12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie 12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie

14.30–16.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

16.00-16.50 – ognisko – opcjonalnie


 

WARSZTATY „W ZAGRODZIE DZIADKA” – ZAGRODA Z DZIERŻĄŻNI

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa, klasy 1-3

Uczestnicy zajęć goszczą w zagrodzie wiejskiej z pocz. XX wieku. Poznają zwierzęta gospodarskie hodowane na wsi i budynki, w których mieszkały. Dowiadują się jak wyglądała codzienna praca w gospodarstwie chłopskim, a także jak należy segregować odpady, by zadbać o czystość środowiska. Lekcji towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający zagadki i łamigłówki do samodzielnego rozwiązania.

Pakiet X

Pakiet XI

9.30–10.00 – czynności organizacyjne

9.30–10.00 – czynności organizacyjne
10.00-10.20 – przejazd wozem – opcjonalnie 10.00–10.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
10.30–11.30 – zajęcia edukacyjne „W zagrodzie dziadka” 10.20-10.40 – przejazd wozem – opcjonalnie
11.40-12.40 – ognisko – opcjonalnie 10.40–11.50 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
12.50–14.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.00-13.00 – ognisko – opcjonalnie

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

13.10–14.10 – zajęcia edukacyjne „W zagrodzie dziadka”
_

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu


WARSZTATY „GRY I ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW”

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: 5-, 6-latki, klasy 1-3 szkoły podstawowej

Gry i zabawy niosą ze sobą wiele wartości poznawczych. Rozwijają umiejętności manualne, uczą zasad współzawodnictwa, integrują i wychowują. Uczestnicy zajęć nie tylko poznają dawne, wiejskie zabawy, ale także będą mieli okazję sprawdzić swoją sprawność w grach i zabawach swoich przodków, takich jak: serso, ciuciubabka, chodzenie na szczudłach, toczenie obręczy i wiele innych. Lekcja odbywa się na terenie jednej z zagród.

Pakiet XII

Pakiet XIII

9.30–10.00 – czynności organizacyjne

9.30–10.00 – czynności organizacyjne

 

10.00–10.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.00-10.20 – przejazd wozem – opcjonalnie
10.20-10.40 – przejazd wozem – opcjonalnie

10.30–11.30 – zajęcia edukacyjne „Gry i zabawy naszych dziadków”

10.40–11.50 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.40-12.40 – ognisko – opcjonalnie
12.00-13.00 – ognisko – opcjonalnie 12.50–14.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
13.10–14.10 – zajęcia edukacyjne „Gry i zabawy naszych dziadków”

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

_


WARSZTATY „LEN – OD ZIARENKA DO NITKI”

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Obok zbóż, popularnymi roślinami na Mazowszu były len i konopie. Jakie zastosowanie miał len? Przędzę lnianą wykorzystywano do wyrobu tkanin. Ale nie tylko. Len ma też właściwości lecznicze. Jak wyglądały etapy obróbki lnu? O tym uczestnicy dowiedzą się podczas pokazu międlenia, klepania i czesania lnu. Pokaz prowadzony jest w jednej z zagród i jest możliwy do przeprowadzenia tylko przy sprzyjającej pogodzie.

Pakiet XIV

Pakiet XV

10.00–10.30 – czynności organizacyjne

 

10.00–10.30 – czynności organizacyjne

 

10.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 

10.30–11.30 – warsztaty „Len – od ziarenka do nitki”
11.10-11.30 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.30-11.50 – przejazd wozem – opcjonalnie
11.30–12.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 

12.00–13.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 

12.40–13.40 – warsztaty „Len – od ziarenka do nitki” 13.50-14.50 – ognisko – opcjonalnie
13.50-14.50 – ognisko – opcjonalnie 14.20-16.00 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

15.10-16.00 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

_


 

PAŹDZIERNIK 2023

 

WARSZTATY „ZIOŁOLECZNICTWO WIEJSKIE + warsztaty komponowania mieszanki ziół”, sala A

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła średnia, młodzież, dorośli

Medycyna ludowa miała ogromne znaczenie w leczeniu rozmaitych schorzeń. Lekcja pozwala dowiedzieć się, jakie zioła wykorzystywano do leczenia różnych chorób, jakich używano w kuchni, by wzbogacić smak potraw oraz jakie zabiegi magiczne towarzyszyły kuracjom ziołowym. Wykład połączony z prezentacją wybranych ziół leczniczych i przypraw. Zajęcia kończą warsztaty komponowania suszu do naparu ziołowego.

Pakiet nr I

Pakiet nr II

Pakiet nr VII

8.30–9.00 – czynności organizacyjne

8.30–9.00 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.00–10.00 – warsztaty „Ziołolecznictwo wiejskie” – sala A, budynek A 9.00–10.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.00–12.30 – czynności organizacyjne
10.10-10.30 – przejazd wozem – opcjonalnie 10.40–11.40 – warsztaty „Ziołolecznictwo wiejskie”– sala A, budynek A 

12.30–13.20 – warsztaty „Ziołolecznictwo wiejskie”– sala A, budynek A

10.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.50-12.10 – przejazd wozem – opcjonalnie 13.30-13.50 – przejazd wozem – opcjonalnie 
12.10-13.10 – ognisko – opcjonalnie 12.20-13.20 – ognisko – opcjonalnie 14.00–15.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

_


WARSZTATY „MAGIA I WIERZENIA + warsztaty wykonywania masek demonów polnych”, sala G

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Ludzi od wieków nękały nieszczęścia: choroby, plagi, nieurodzaj. Dlatego, szczególnie na wsi, panowały liczne przesądy i zabobony. Były one często wytłumaczeniem tego, co niezbadane i niepojęte. Lekcja opowiada o zabobonach i przesądach, a także o sposobach radzenia sobie z nimi. Nie każdy wie, że wiele dawnych przesądów znanych jest do dzisiaj. Podczas lekcji uczestnicy wykonują wybraną maskę demona polnego.

Pakiet nr III Pakiet nr IV

Pakiet nr VIII

8.30–9.00 – czynności organizacyjne

8.30–9.00 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.00–10.00 – warsztaty „Magia i wierzenia” – sala G, budynek G 9.00–10.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.00–12.30 – czynności organizacyjne
10.10–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.40–11.40 – warsztaty „Magia i wierzenia”  – sala G, budynek G 12.30–13.30 – warsztaty „Magia i wierzenia”  – sala G, budynek G
11.00-11.20 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.50-12.50 – ognisko – opcjonalnie

13.30–13.50 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 

11.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

13.00-13.20 – przejazd wozem – opcjonalnie 13.50-14.10 – przejazd wozem – opcjonalnie
12.10-13.10 – ognisko – opcjonalnie  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 14.10–15.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu _

_


WARSZTATY „UCZYMY SIĘ KALIGRAFII”, sala MŁYN

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Lekcja kaligrafii to prawdziwa podróż w czasie. Uczestnicy przenoszą się do szkoły z połowy XX wieku. W atmosferę wprowadza już samo wyposażenie izby szkolnej: czarna tablica z zajęczą łapką do wycierania, dyscyplina, katedra czy ławki z pochylonym blatem i otworem na kałamarz. Tylko w tej wyjątkowej lekcji uczniowie uczestniczą ubrani w fartuszki szkolne. Podczas zajęć poznają dawne przybory szkolne takie jak: bibularz, pióro czy kałamarz. Poznają także wzory liter pisanych obowiązujących w połowie XX wieku. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego. Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników, zajęcia kończy pamiątkowe zdjęcie klasowe. Zdjęcie wraz z imiennym świadectwem udziału w zajęciach otrzymuje każdy uczeń. Wysyłane są pocztą na adres wskazany przez opiekuna grupy.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przypominamy o konieczności wypełnienia formularza zgody na obecność dziecka na fotografii grupowej, wykonywanej podczas warsztatów kaligrafii. Formularz dostępny jest tutaj załącznik pdf załącznik docx

 

Pakiet nr V

Pakiet nr VI

Pakiet nr IX

8.30–9.00 – czynności organizacyjne

8.30–9.00 – czynności organizacyjne polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.00-10.00 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn 9.00–10.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.00–12.30 – czynności organizacyjne
10.10–11.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 10.30–10.50 – przejazd wozem – opcjonalnie 12.30–12.50 – przejazd wozem – opcjonalnie
11.30–11.50 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.00–12.00 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn

13.00–14.00 – zajęcia edukacyjne „Uczymy się kaligrafii” – sala Młyn

11.50–12.10 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.10-13.10 – ognisko – opcjonalnie 14.10–15.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
12.20-13.20 – ognisko – opcjonalnie

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

_

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu _

_


WARSZTATY „ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA W PARKU DWORSKIM”

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Młodzi przyrodnicy nauczą się rozróżniać drzewa rosnące w parkach i lasach. Lekcja przybliży wygląd liści i owoców wybranych gatunków drzew i krzewów, różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych, a nawet techniki pomiaru wysokości drzew. Uzupełnieniem ścieżki jest zeszyt ćwiczeń zawierający ilustracje, zagadki oraz zadania do wykonania w terenie.

Pakiet nr X

Pakiet nr XI

 

10.00–10.30 – czynności organizacyjne

 

10.00–10.30 – czynności organizacyjne

10.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

10.30–11.30 – ścieżka edukacyjna w parku dworskim – park dworski 
12.10–12.30 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.30–11.50 – przejazd wozem – opcjonalnie
12.40–13.40 – ścieżka edukacyjna w parku dworskim – park dworski 12.00–13.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
13.50-14.50 – ognisko – opcjonalnie

13.50-14.50 – ognisko – opcjonalnie

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu


 

LISTOPAD 2023

 

WARSZTATY „MAGIA I WIERZENIA + warsztaty wykonywania masek demonów polnych”, sala A

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Ludzi od wieków nękały nieszczęścia: choroby, plagi, nieurodzaj. Dlatego, szczególnie na wsi, panowały liczne przesądy i zabobony. Były one często wytłumaczeniem tego, co niezbadane i niepojęte. Lekcja opowiada o zabobonach i przesądach, a także o sposobach radzenia sobie z nimi. Nie każdy wie, że wiele dawnych przesądów znanych jest do dzisiaj. Podczas lekcji uczestnicy wykonują wybraną maskę demona polnego.

 

Pakiet nr I Pakiet nr II Pakiet nr V

Pakiet nr VI

9.00–9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.30–10.30 – warsztaty „Magia i wierzenia” – sala A, budynek A 9.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 11.00–11.30 – czynności organizacyjne 11.00–11.30 – czynności organizacyjne
10.40–11.00 – przejazd wozem – opcjonalnie 11.10–12.10 – warsztaty „Magia i wierzenia” – sala A, budynek A 11.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.30–11.50 – przejazd wozem – opcjonalnie

11.10–12.40 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.20–12.40 – przejazd wozem – opcjonalnie 12.00–12.20 – przejazd wozem – opcjonalnie 12.00–12.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
12.50–13.50 – ognisko – opcjonalnie 12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie 12.30–14.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.30–13.30 – warsztaty „Magia i wierzenia” – sala A, budynek A
 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 14.00–15.00 – warsztaty „Magia i wierzenia” – sala A, budynek A 13.40–14.40 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 


WARSZTATY „WIECZORY ANDRZEJKOWE”, sala G

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

To dokonały sposób na poznanie swojej przyszłości i ciekawy pomysł na listopadowe dni. Otoczone aurą tajemniczości spotkania łączą gawędę na temat tradycji wróżb andrzejkowych i katarzynkowych ze wspólną zabawą we wróżby. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie praktykować będą tradycyjne wróżby, m.in. lanie wosku na wodę, ustawianie butów, losowanie talerzyków, liczenie grochu i inne. Prosimy, by na zajęcia każdy z uczestników zabrał ze sobą jabłko.

 

Pakiet nr III

Pakiet nr IV

Pakiet nr VII

9.00–9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

9.30–11.00 – warsztaty „Wieczory andrzejkowe” – sala G, budynek G

9.30–10.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.00–11.30 – czynności organizacyjne

11.10-11.30 – przejazd wozem – opcjonalnie 10.00–10.20 – przejazd wozem – opcjonalnie

11.30–12.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 

11.30–13.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

10.30–11.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.40–13.00 – przejazd wozem – opcjonalnie

13.10–14.10 – ognisko – opcjonalnie

11.30–13.00 – warsztaty „Wieczory andrzejkowe”  – sala G, budynek G 

13.00–13.30 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 13.10–14.10 – ognisko – opcjonalnie

13.30–15.00 – warsztaty „Wieczory andrzejkowe”  – sala G, budynek G

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu


 

GRUDZIEŃ 2023

 

WARSZTATY „ZIMA W SKANSENIE”, sala A

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Program poświęcony obrzędowości Bożego Narodzenia. W cenę biletu wliczone są następujące atrakcje: udział w warsztatach bożonarodzeniowych (do wyboru: warsztaty wykonywania karty świątecznej lub tradycyjnej ozdoby choinkowej), zwiedzanie wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu z przewodnikiem muzealnym.

Pakiet nr I Pakiet nr II Pakiet nr V

Pakiet nr VI

9.00–9.30 – czynności organizacyjne

9.00–9.30 – czynności organizacyjne  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu  polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
9.30–10.30 – warsztaty choinkowe  – sala A, budynek A 9.30–11.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem  11.00–11.30 – czynności organizacyjne

11.00–11.30 – czynności organizacyjne

10.40-11.00 – przejazd wozem/kulig – opcjonalnie

11.10–12.10 – warsztaty choinkowe – sala A, budynek A 11.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

11.30-11.50 – przejazd wozem/kulig – opcjonalnie

11.10–12.40 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.20-12.40 – przejazd wozem/kulig – opcjonalnie 12.00-12.20 – przejazd wozem/kulig – opcjonalnie

12.00–12.20 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie

12.50-13.50 – ognisko – opcjonalnie 12.30–13.50 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.30–13.30 – warsztaty choinkowe – sala A, budynek A
 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 14.00–15.00 – warsztaty choinkowe – sala A, budynek A

 

13.40–14.40 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

 


WARSZTATY „ZIMA W SKANSENIE”, sala G

Czas trwania zajęć: ok. 60 min

Grupa docelowa: szkoła podstawowa

Program poświęcony obrzędowości Bożego Narodzenia. W cenę biletu wliczone są następujące atrakcje: udział w warsztatach bożonarodzeniowych (do wyboru: warsztaty wykonywania karty świątecznej lub tradycyjnej ozdoby choinkowej), zwiedzanie wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu z przewodnikiem muzealnym.

Pakiet nr III

Pakiet nr IV

10.00–10.30 – czynności organizacyjne 10.00–10.30 – czynności organizacyjne
10.30–11.30 – warsztaty choinkowe  – sala G 10.30–12.00 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
11.40–13.10 – zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 12.20–13.20 – warsztaty choinkowe – sala G

 

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 polecamy wizytę w Ratuszu w Sierpcu lub Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu