Virtual tour
We invite you to visit
(Polski) Prelekcja dra Damiana Kasprzyka pt. “Region, regionalizm i regionaliści płoccy w II Rzeczypospolitej”