Virtual tour
We invite you to visit
(Polski) Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów