Virtual tour
We invite you to visit
THE MUSEUM OF THE SMALL TOWN IN BIEŻUŃ

 

Szanowni Państwo,

W celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem oraz dostosowania zasad zwiedzania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w okresie stanu epidemii wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzamy szczególne zasady zwiedzania:

1)      obowiązek zakrywania ust i nosa;

2)      obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie;

3)      zakaz przemieszczania się małoletniego do ukończenia 13. roku życia bez opieki osoby dorosłej;

4)      w pomieszczeniach poszczególnych obiektów może przebywać tylko jedna osoba zwiedzająca, z wyłączeniem osób uprawnionych [patrz: Regulamin określający szczególne zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen];

5)      przed wejściem do każdego obiektu, w którym jest udostępniona do zwiedzania ekspozycja, każda osoba zobowiązana jest użyć środek do dezynfekcji rąk, który jest zapewniany przez Muzeum;

6)      Zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do graficznych i tekstowych instrukcji, zakazów oraz poleceń umieszczonych na terenie skansenu, w tym: oznaczeń kierunku ruchu, wejść i wyjść, zachowania odległości, zakazów dotykania eksponatów i powierzchni.

Udostępnione zostaną ekspozycje muzealne z wyłączeniem Galerii rzeźby i chałupy z Drwał. Do odwołania wyłącza się możliwość zwiedzania skansenu w zorganizowanych grupach, a także wstrzymane zostaje świadczenie następujących usług: zwiedzania z przewodnikiem i audioprzewodnikiem, organizowania inscenizacji, prezentacji, pokazów zajęć gospodarskich, rzemiosła i rękodzieła, usług edukacyjnych, organizowania imprez plenerowych, przejażdżek konnych oraz zaprzęgiem konnym.

Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji muzealnych z publikacją „Przewodnik”, która będzie miłą pamiątką z pobytu w Muzeum, a także, jeśli to możliwe, do korzystania z elektronicznych form płatności lub on-line.

Ratusz oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu pozostają zamknięte do odwołania.

 

Regulamin określający szczególne zasady zwiedzania

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

w okresie stanu epidemii znajduje się tutaj.

 

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy przyjemnego zwiedzania.

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Stary Rynek 19, 09 – 320 Bieżuń
tel.23 657 80 45

 

 

 

W związku z rozpoczęciem dnia 10.02.2020 r. prac rewitalizacyjnych trzech obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu informujemy, że do czasu zakończenia w/w prac   zostają zamknięte  ekspozycje stałe w  oddziale w Bieżuniu oraz ulegają zmianie godziny otwarcia muzeum.

Nowe godziny otwarcia:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

- w sobotę i niedzielę muzeum jest nieczynne

- dniem wolnym od opłat jest poniedziałek.

 

W budynku przy ulicy Zamkowej 2 czynna jest ekspozycja czasowa : „Stefan Gołębiowski – wizerunek trójosobowy”.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

************************************************************************************************************************************************

HISTORIA MUZEUM

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1974 r. Pierwotnie funkcjonowało  jako Muzeum Regionalne. W 1986 r. placówka zmieniła nazwę na Muzeum Historii i Kultury Materialnej Małego Miasta a następnie w 1994 r. na Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Bieżuń przekazał muzeum pod skrzydła Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z umową z dniem 1 stycznia 2009 r. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Bodźcem dla powstania muzeum była wystawa etnograficzna zorganizowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w Izbie Muzealnej. Pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Zamkowej 2. W 1993 r. muzeum przeniesiono do drewnianego domu usytuowanego w narożu rynku (ul. Stary Rynek 19), byłym szpitalu ufundowanym przez Konstancję Zamoyską w ostatnich latach XVIII w. Warto wspomnieć, że pierwszym inicjatorem koncepcji założenia muzeum w Bieżuniu był Marian Przedpełski – kolekcjoner, etnograf, historyk i działacz społeczny.

 

EKSPOZYCJE

Początkowo muzeum miało charakter etnograficzny oparty na zbiorach z terenu dawnej ziemi płockiej. W następnych latach skoncentrowało się na ekspozycji kultury materialnej małego miasteczka z II poł. XIX w. Obecnie, od 1993 r. możemy obejrzeć:

  • „Gabinet lekarza z małego miasteczka” prezentujący meble z gabinetu doktora Piotra Wincenta Głuszkiewicza z Nowego Miasta (ok. 1925 r.) uzupełnione m. in. o zestaw narzędzi położniczych, urządzeń i sprzętów medycznych, receptularz dr Antoniego Wolskiego (zawierający skład leków na określone choroby), biblioteczkę medyczną.
  • Dwa wnętrza mieszkalne z XIX w.: sypialnię wyposażoną w komplet mebli z topoli czeczoty i salonik, w którym przyjmowano gości i spędzano czas wolny.
  • Wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach” eksponującą m. in. najważniejsze momenty z historii miasta i ludzi w nich uczestniczących, od czasów najdawniejszych do 1954 r., stare dokumenty, pamiątki i fotografie. Zbiory te to owoc działalności kolekcjonerskiej Stanisława Ilskiego, Jadwigi Siedleckiej i Mariana Przedpełskiego. Wzbogacone zostały o „Kodeks Praw” z 1778 r. opracowany przez Andrzeja Zamoyskiego – kanclerza wielkiego koronnego, pergaminową Torę z XVIII/XIX w. czy lampki chanukowe z II poł. XIX w.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Oprócz wystaw stałych muzeum organizuje wystawy czasowe ukazujące twórczość artystów z regionu, a także prezentuje sztukę i rzeźbę ludową. Funkcjonuje również biblioteka zwierająca m. in. publikacje o tematyce historycznej, regionalnej, żydowskiej, historii sztuki i rzemiosła, książki z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków, słowniki, leksykony, encyklopedie, teksty starożytnych autorów greckich i łacińskich, przekłady, opracowania poświęcone literaturze, historii i sztuce antycznej oraz filozofii. W zbiorach muzeum znajduje się bibliograficzna spuścizna po poecie Stefanie Gołębiowskim zwierająca bogaty zbiór listów od wszystkich powojennych pisarzy i poetów polskich a także niepublikowane dokumenty, rękopisy, fotografie. Ważnym punktem jest działalność wydawnicza muzeum. Od 1993 r. ukazuje się periodyk „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, w którym przedstawiana jest historia regionu, biografie wybitnych postaci, a także wspomnienia mieszkańców. Ponadto w muzeum są organizowane konkursy: „Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego” (XV edycja w 2010 r.), jego celem jest pobudzenie do poznawania poezji, zwłaszcza poezji twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefana Gołębiowskiego (bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego, wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu) a także plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne).

************************************************************************************************************************************************

WYDARZENIA, RELACJE, ZAPOWIEDZI

 

Promocja 33. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”

23 stycznia 2020 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja 33. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”. Licznie przybyli tego wieczoru do muzeum goście, m.in. dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz, członkowie Żuromińskiej Grupy Historycznej, mieszkańcy Bieżunia, Żuromina, Mławy, Sierpca a także  przedstawiciele mediów regionalnych, poznali  zawartość ostatniego numeru Zeszytów, którą przedstawił zebranym wspólnie z przybyłymi Autorami: Lucyną Grabowską, dr. Waldemarem Krzyżewskim oraz Markiem Orylem, kierownik bieżuńskiego muzeum, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza redakcji – Jerzy Piotrowski.  

33. numer wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, to w znacznej części pokłosie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Od pajęczyny do penicyliny” zorganizowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w kwietniu b.r. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Leszka Zygnera, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz stanu badań między jej uczestnikami z ośrodków akademickich i muzealnych kraju oraz zaprezentowanie osiągnięć, dokonań naukowych i poglądów dotyczących różnych aspektów historii, medycyny i weterynarii w odniesieniu szczególnie do małych ośrodków miejskich, a także upamiętnienie lekarzy niegdyś w nich praktykujących. Inspiracją do wyboru tematu konferencji jest profil bieżuńskiego muzeum, w którego siedzibie przy ul. Stary Rynek 19 do lat 20. XX wieku funkcjonował szpital, a wystawa stała „Gabinet i wnętrza mieszkalne doktora z małego miasteczka” stanowi główną ekspozycję naszej placówki. Konferencja odbyła się w sali edukacyjnej nowo wyremontowanego, zabytkowego budynku muzeum z 1902 roku, w którym mieszkali i praktykowali bieżuńscy lekarze – Stefan Brudnicki i Antoni Wolski. Wystąpienia prelegentów zostały pogrupowane w trzech panelach tematycznych i w takiej kolejności zaprezentowane zostały Czytelnikom. Pierwszy, zatytułowany Wokół rozwoju medycyny na przestrzeni wieków otworzył wykład dr. hab. Jacka Kulbaki z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pt. Kształcenie specjalne: między pedagogiką, psychologią a medycyną, dr hab. Piotr Gołdyn z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przybliżył Działalność społecznikowską lekarzy w małych miasteczkach Wielkopolski Wschodniej, dr Arkadiusz Meller z Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przedstawił Problemy wiejskich i małomiasteczkowych lekarzy Polski międzywojennej, a mgr Rafał Wróblewski z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze opowiedział o Polskich medykach Szwoleżerów Gwardii Napoleona I. Panel drugi zatytułowany (Nie)ludzcy lekarze, czyli z dziejów weterynarii rozpoczął wykład dr nauk wet. Waldemara Krzyżewskiego z Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu pt. Narzędzia weterynaryjne stosowane do zabiegów: upustu krwi, założenia zawłoki i przyżegania ze zbiorów Muzeum Weterynarii w Przasnyszu. Kolejny prelegent – dr nauk wet. Artur Paluszewski z Lecznicy dla Zwierząt PANDA z Iławy zaprezentował referat zatytułowany Współczesna rola medycyny weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego. Ostatni panel bieżuńskiej konferencji poświęcony został Sylwetkom medyków – społeczników. Rozpoczęła go Lucyna Grabowska z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu prezentacją Bieżuńscy lekarze: Antoni Wolski i doktorostwo Ilscy – życie i praca, dr Leszek Andrzej Arent, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, zapoznał słuchaczy z osobą Doktora Tadeusza Wacława Korzybskiego – twórcy polskiej penicyliny, mgr Ilona Radomska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej w swoim wystąpieniu Stefan Kośmider – sierpecki lekarz i społecznik opowiedziała o życiu i pracy mającego obecnie 101 lat doktora, mgr Krzysztof Żabierek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przybliżył zebranym postać Idziego Kosińskiego – lekarza patrioty z Sompolna. Konferencję zamknął wykład dr Elżbiety Dałek z Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowany Pismak „małomiasteczkowym pigularzem”? Wokół bieżuńskiego epizodu biografii Michała Synoradzkiego (1857- 1922) oraz zaangażowania pisarza w podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.  Kolejną część wydawnictwa, redakcja postanowiła dopełnić materiałem autorstwa Jerzego Piotrowskiego: Doktor Czesław Paciorek (1925-2019), Marka Oryla z Żuromińskiej Grupy Historycznej pt.: Inwentarz parafii Chamsk z roku 1873 r., dr. Macieja Kijowskiego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu, zatytułowanym Incydent na cmentarzu w Żurominie 16 lutego 1958 r. jako jedna z przesłanek uchwalenia ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz dwoma cennymi pracami poświęconymi postaci Andrzeja Zamoyskiego: Władysława Konopczyńskiego z 1913 roku, pt.: Zaginione archiwum Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wzbogacone o ilustracje i przypisy w opracowaniu Jerzego Piotrowskiego, a także  Bogusława Leśnodorskiego z 1958 roku, pt.: Mowy Andrzeja Zamoyskiego na Konwokacji 1764 r.   Zeszyt zamyka rozdział Pro Memoriam poświęcony ś.p. doktorowi Czesławowi Paciorkowi, wieloletniemu bieżuńskiemu lekarzowi, który odszedł od nas w zeszłym roku. Zamieszczamy w nim Mowę pogrzebową autorstwa Jerzego Piotrowskiego oraz Pożegnanie Czesława Paciorka przygotowane przez Wojciecha Jeute.                    Promocja 33. numeru BZH byłą okazją do złożenia podziękowań Adamowi Struzikowi –  marszałkowi województwa mazowieckiego za sfinansowanie wydawnictwa, dzięki czemu wszyscy chętni mogą otrzymać jego egzemplarz bezpłatnie. Podziękowania popłynęły również w kierunku partnera strategicznego muzeum – firmy Cedrob S.A., a szczególnie jej prezesa Andrzeja Goździkowskigo, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, prezesa firmy Złota Kurka S.A.  Zbigniewa Przywitowskiego, Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów oraz Marii Rutkowskiej za wkład włożony w przygotowanie poczęstunku regionalnego dla uczestników promocji. Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że materiały zamieszczone w 33. numerze naszego wydawnictwa wzbogacą Państwa wiedzę i zachęcą do poznawania rodzimej historii.