Imprezy plenerowe 2020 | Open air events

 

 

 

W celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem oraz dostosowania zasad zwiedzania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w okresie stanu epidemii wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  zdecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu możliwość zwiedzania skansenu w zorganizowanych grupach, a także wstrzymane zostaje świadczenie następujących usług: zwiedzania z przewodnikiem i audioprzewodnikiem, organizowania inscenizacji, prezentacji, pokazów zajęć gospodarskich, rzemiosła i rękodzieła, usług edukacyjnych, organizowania imprez plenerowych, przejażdżek konnych oraz zaprzęgiem konnym.

 

Poniżej przedstawiamy kalendarz i charakterystykę imprez plenerowych

na 2020 rok:

 

Niedziela Palmowa w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

  

Gry i zabawy wielkanocne

IMPREZA ODWOŁANA

 

Niedziela w skansenie

każda niedziela i święto od maja do końca września, godz. 10.00–18.00

OBECNIE ODWOŁANE

 

Majówka w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

 

Gotowanie na polanie

IMPREZA ODWOŁANA

 

Noc Muzeów

IMPREZA ODWOŁANA

 

Dzień Dziecka w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

 

Miodobranie w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

 

Żniwa w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

 

  Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością

IMPREZA ODWOŁANA

 

Wykopki w skansenie

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

       
   

 

With the aim of limiting the risk of infection and adjusting the sightseeing regulations to the generally applicable law regulations in the time of SARS-CoV-2 epidemic, we decided to temporarily exclude the possibility to visit the museum in organised groups as well as we defer providing the following services: sightseeing with a guide or an audioguide, organising performances, presentations, demonstrations of farm activities, handicraft, educational services, organising open-air events, horse rides and horse-drawn cart rides.

 

Below you will find calendar and characteristics of the open-air events in 2020:

 

Palm Sunday in the open-air museum

EVENT CANCELLED

 

Easter games and plays

EVENT CANCELLED

 

Sunday in the open-air museum

every Sunday and holiday from May to the end of September       10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

May day in the open-air museum

EVENT CANCELLED

 

Cooking on a clearing

EVENT CANCELLED

 

Night of Museums

EVENT CANCELLED

 

Children’s Day in the open-air museum

07.06.2020      10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

Honey harvest in the open-air museum

05.07.2020      10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

Harvest in the open-air museum

02.08.2020      10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

Masovian Day of Integration of People with Disabilities

29.08.2020      10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

Potato harvest in the open-air museum

06.09.2020      10.00 a.m. – 6.00 p.m.

 

Come and join us!