DZIEŃ DZIECKA W SKANSENIE

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

 

Jest w roku jeden dzień gdy skansen staje się wielkim placem zabaw. Najmłodsi zwiedzający poznają muzealne wystawy związane z codziennym życiem mieszkańców dawnej wsi, biorą udział w inscenizacjach, uczestniczą we wspólnych zabawach i konkursach z nagrodami. I mali i duzi mają okazję poczuć smak dzieciństwa na wsi sprzed stu lat. Dzieci bawią się replikami tradycyjnych wiejskich zabawek, a w izbie szkolnej uczą się kaligrafii. Oglądając kolejne zagrody udają się na praktykę do wycinankarki, garncarza, kowala, plecionkarza i szewca, przyglądają się pracy na warsztacie tkackim, ubijają masło w kierzance, a nawet piorą na tarze. Na scenie amfiteatru wystąpią teatrzyki kukiełkowe i dziecięcy zespół folklorystyczny.

 

Ramowy program imprezy

Wieś rzędówka

 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
 • Zwiedzanie  wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
 • Lekcja kaligrafii w autentycznej izbie szkolnej z okresu międzywojennego
 • Dawne gry i zabawy podwórkowe – chodzenie na szczudłach, toczenie obręczy, strzelanie z procy, przeciąganie liny
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
 • Pokazy wiejskich zajęć codziennych
 • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji i w siodle

Amfiteatr

 • Konkursy i zabawy z nagrodami
 • Widowisko teatralne dla dzieci
 • Kiermasz dziecięcy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ceny biletów wstępu:

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł


Serdecznie zapraszamy.

 

Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

 

Partnerzy medialni

 

 

 

 

CHILDRENS DAY IN THE OPENAIR MUSEUM

7 June 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

There is one day in a year when the open-air museum becomes a big playground. The youngest visitors familiarise themselves with museum exhibition connected with everyday lives of residents of an old-time village, they take part in performances, participate in common games and contests with prizes. Both small and big visitors have the opportunity to feel the taste of childhood in the village from before 100 years. Children play with replicas of traditional village toys, whereas in a classroom they learn calligraphy. Sightseeing the following farms, they go to practice of a cut-outs maker, potter, blacksmith, basket maker, and shoemaker, they see work on a loom, churn butter in a churn, or even wash on a washboard. On the amphitheatre stage there are performances of a puppet theatre and a children’s folk band.

The events framework programme

The row village

 • Sightseeing of the “Polish year in everyday traditional activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in the manor houses
 • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and in the coach house
 • Calligraphy lesson in the authentic classroom from the interwar period
 • Old-time yard games and plays – walking on stilts, bowling rims, shooting a slingshot, pulling rope
 • Presentations of folk handicraft within the farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art
 • Presentations of everyday village activities
 • Britzka (small cart) rides within the museum premises or rides in a saddle 

Amphitheatre

 • Contests and games with prizes
 • Theatrical performances for children
 • Fair for children

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

Join us!

 

 

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media patrons