EUROPEJSKA NOC MUZEÓW

W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

16 maja 2020

 

 

Europejska  Noc Muzeów to propozycja dla wszystkich, którzy na co dzień nie mają na to czasu odwiedzić muzea. Z okazji nadchodzącej Europejskiej Nocy Muzeów do późnych godzin zwiedzać można wystawy prezentowane w skansenie oraz korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Ratusz i skansen czynne są w godzinach 10.00 – 21.00, natomiast Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu w godz.10.00 – 22.00.

W skansenie w 10 zagrodach chłopskich i dwóch dworach szlacheckich z końca XIX i początku XX w. prezentowana jest wystawa „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”. Niepowtarzalną atmosferę skansenu tworzą chałupy otoczone ogródkami warzywnymi, sadami, lasem i polami uprawnymi. Na podwórzach spotkać można zwierzęta hodowlane i obejrzeć narzędzia rolnicze używane niegdyś na wsi. W izbach pokazywane są codzienne prace ludności wiejskiej zamieszkującej Mazowsze na początku XX wieku związane z domem i gospodarstwem, m.in.: wyrób chleba, twarogu, pranie i maglowanie bielizny, przygotowywanie posiłku, prasowanie bielizny, przędzenie wełny na kołowrotku. W warsztatach rzemieślniczych przyjrzeć się można jak tworzono narzędzia potrzebne na co dzień. Zwiedzający poznają twórczość rzeźbiarzy działających w Sierpcu i okalających go miejscowościach oraz inspirujących się pięknem przyrody mazowieckiej. W muzealnej powozowni przygotowana jest dla nich wystawa „Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

Godziny otwarcia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w dniu 19 maja 2018:

Skansen –  godz. 10.00 – 21.00

Ratusz –  godz. 10.00 – 21.00

MMM w Bieżuniu – godz. 10.00 – 22.00.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS

IN THE MUSEUM OF THE MASOVIAN COUNTRYSIDE IN SIERPC

16 May 2020

 

The European Night of Museums is a proposal for everyone who does not have time to visit museums on a daily basis. On the occasion of the upcoming European Night of Museums, up to late hours there is a possibility to sightsee the exhibitions presented in the open-air museum and take advantage of many accompanying attractions. The town hall and the open-air museum are open from 10.00 a.m. to 9.00 p.m., whereas the Museum of the Small Town in Bieżuń from 10.00 a.m. to 10.00 p.m.

In the open-air museum within 10 farms and two manor houses from the turn of the 20th century there is the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented. The unique atmosphere of the open-air museum consists of cottages surrounded by vegetable gardens, orchards, forest, and fields. In the backyards you can come across breeding animals and agricultural tools used formerly in villages. In the interiors there are presented everyday works of villagers living in Masovia region at the beginning of the 20th century connected with house and farm, for example: baking bread, making curd cheese, washing and mangling whites, preparing a meal, ironing whites, spinning wool with a spinning mill. In craft workshops you can see how tools, necessary on a daily basis, were made. Visitors may familiarise themselves with works of sculptors from Sierpc and neighbouring villages who were inspired by the beauty of the Masovian nature. In the museum coach house there is the “Manor transport in the collections of the Museum of the Masovian Countryside in Sierpc” exhibition prepared.

 

The opening hours of the Museum of the Masovian Countryside in Sierpc on 16 May 2020:

The open-air museum – 10.00 a.m. – 9.00 p.m.

The town hall – 10.00 a.m. – 9.00 p.m.

The Museum of the Small Town in Bieżuń – 10.00 a.m. – 10.00 p.m.

 

Join us!