„Gotowanie na polanie” w skansenie

 

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

 

 

Impreza przybliżająca tradycje kulinarne i tajniki kuchni regionalnej. W konkursie na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką mierzą się najlepsi kucharze, wytwórcy produktów regionalnych i członkinie kół gospodyń wiejskich. Również zwiedzający mają okazję założyć fartuch i czepek kucharski, biorąc udział w nietuzinkowych, a czasem zaskakujących konkursach z nagrodami. Kiermasz jest doskonałą okazją do skosztowania tradycyjnych potraw mazowieckich. Wydarzenie stanowi ucztę nie tylko dla podniebienia, ale też dla ducha. Na scenie odbywają się koncerty zespołów ludowych, a muzealna wieś ożywa dzięki pokazom obrzędowości wiejskiej.

 

Ramowy program imprezy

Wieś rzędówka

 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
 • Zwiedzanie  wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
  • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
  • Pokazy wiejskich zajęć codziennych: tkactwa, ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączonego z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania bielizny, powroźnictwa
  • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji i w siodle

Amfiteatr

 • Konkurs kulinarny „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”
 • Widowisko obrzędowe w wykonaniu zespołu ludowego
 • Prezentacja i degustacja potraw i produktów regionalnych
 • Kiermasz rękodzieła ludowego
 

Załączniki dla uczestników konkursu „Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka”:

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ceny biletów wstępu:

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł

 

 Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Patroni medialni


 

 

 

“Cooking on a clearing” in the open-air museum

3 May 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The event familiarises visitors with cooking tradition and secrets of regional cuisine. In a competition for the most delicious Masovian dish the best cooks, regional products makers, and country housewives’ associations take part. What is more, also visitors have the opportunity to put on an apron and a chef’s hat taking part in extraordinary, or sometimes surprising contests with prizes. A fair is a perfect chance to taste traditional Masovian dishes. The event is not only a feast for the palates but also for the spirits. On the stage there are concerts of folk bands, whereas the museum village comes alive due to presentations of village customs.

The event’s framework programme:

The row village

 • Sightseeing of the “Polish year in everyday traditional activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in the manor houses
 • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and in the coach house
 • Presentations of folk handicraft within the farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art
 • Presentations of everyday village activities: weaving, whites hand washing, wool spinning with a spinning mill, butter making in a churn and tasting it with farmhouse bread, whites mechanical washing, twine making
 • Britzka (small cart) rides within the museum premises or rides in a saddle 

Amphitheatre

 • Cooking competition for “The most delicious Masovian dish”
 • Rites performance given by a folk band
 • Presentation and tasting of dishes and regional products
 • Handicraft fair

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

 

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media patrons